تعبیر خواب امام صادق و اتاق

سارا.ر:

سلام :)
من ۲سال پیش خواب عجیبی دیدم که هنوز متوجه پیام این خواب نشدم
خواب دیدم ..من به همراه خانواده وارد مطب شدیم که به اندازه من و خانوادم اتاق داشت (و در خواب متوجه شدم که داخل هر اتاق انگار امامی هستند )..به محض ورود هر کدام از افراد خانواده وارد اتاف های جداگانه ی شدند..من فقط باقی موندم..که از روی کنجکاوی وارد اتاقی شدم که کسی واردش نشده بود..و درش نیمه باز بود تا اینکه می خواستم وارد بشم صدای اسم منو صدا زد سارا سارا.. بیا داخل من وارد اتاق شدم
اما سریعا می خواستم بیام بیرون چون داخل اتاق فقط وسایل بود اما هر چقدر تلاش میکردم که بیام بیرون از اتاق..نیزویی مثل باد شدید منو به داخل میکشوند ..تا اینکه دوباره اون صدا اسم منو گفت از خواب پریدم..اتاقی که من سعی داشتم فرار کنم ازش مربوط به امام صادق میشد.

تعبیر خواب:

اختیار زندگی را به دستان خودتان بگیرید، هرچیز را در جای خود بگذارید و اجازه ندهید حوادث مسیر زندگی تان را مشخص کنند.
کلید تفسیر خواب «رشته ها» هستند. نمادهایی که معانی شان مترادف یا متضاد هم است. شناسایی رشته های موجود در خواب یعنی خواب تفسیر شده است!
در رویای شما، یکی بودن تعداد اتاق ها، افراد خانواده و امامان یک رشته را می سازند که معنی اصلی آن تناسب است. هیچ کس برای سر درد نزد اورتوپد نمی رود. تناسبی میان بیماری و درمان باید وجود داشته باشد. مفهوم مطب با امام صادق رشته بعدی را می سازند. مطب درمان و امام صادق درمانگر جهل است. تا اینجای کار می توان دریافت شما مشکلی دارید که مربوط به دانایی است و یک وجه آن نیز لزوم رعایت تناسب قرار دارد. اما، رشته بعد صدا زدن اسم، باد و وسایل است. صدا زدن حجمی از هواست که با نظم خاصی تولید می شود تا نام شما به گوش برسد. وسایل نیز بر اساس منطق خاصی چیده می شوند تا بتوان از آن ها استفاده کرد؛ اما باد نظم و قاعده ای ندارد و اگر در جایی بوزد هر چیز را به سویی می افکند. دوست خوبم، مشکل همین است که شما کارها را از روی نظم و قاعده انجام نمی دهید و اجازه می دهید اتفاقات شما را به این سو و آن سو بیافکنند.
این که در خواب تلاش می کنید وارد اتاق نشوید، نشان می دهد از واقعیت زندگی می گریزید و متوجه نیستید، ریشه مشکلاتتان به رفتار اشتباه و باری به هر جهت خودتان باز می گردد.
سررشته زندگی تان را به دست بگیرید و هوشیارانه امورتان را رتق و فتق کنید.

پاسخ سارا:

سلام با تشکر از تفسیر زیباتون دقیقا همینطور هست.ممنونم.