تعبیر خواب در حمام با دوست صمیمیم بودم

saeed178سکوت:

سلام.من امروز دو خواب مشابه دیدم.
اولی در حمام با دوستم صمیمی ام بودم و من لخت بودم ولی او بخش میانی اش را پوشانده بود من با کمی زور لنگ را برداشتم و آنجایش را دیدم.
دومی دستشویی رفتم و بعد یکی از از دوستان غیر نزدیکم آمد و من سعی کردم در حین ادرار بخش میانی اش را ببینم.
اولی دوست خیلی نزدیکم است که خیلی دوستش دارم ولی شخص دوم را تازه آشنا شدم و علاقه خاصی ندارم. تعبیر خوابهایم چیست؟

تعبیر خواب:

به نحو لجبازانه ای سعی دارید سر از هر چیز در آورید. تلاش برای دانستن برخی چیزها ورود به حریم شخصی دیگران است. بعضی چیزها راز هستند، جنبه خصوصی داشته و دیگران دوست ندارند، شما درباره آن بدانید. حقوق دیگران را محترم شمرده و حس کنجکاویتان را کنترل کنید.
دوست خوبم، آلت تناسی نماد تاثیری است که فرد بر محیط می گذارد و به تعبیری تعبیر خواب آلت تناسلی نشان دهنده نقش آفرینی  و تاثیر شخص در محیط است. طبیعی است که حتی یک دوست صمیمی نیز ممکن است نخواهد شما همه رازها و مسائل شخصی اش را بدانید. آیا ما باید سر در خانه دیگران بکشیم؟ حمام محلی برای شستن فکرهای نارواست و توالت نیز محلی برای کندن تعلق خاطر به چنین فکرهایی است. دوستی که به تازگی با او آشنا شده اید، نماد وجود رسمیت است و جالب اینجاست که در چنان شرایطی هنوز شما جویایی دانستن امور شخصی فرد هستید.
حریم شخصی دیگران را حرمت نهید و فاصله محترمانه را در مناسبات اجتماعی رعایت کنید. به این ترتیب، مورد تایید و تحسین دیگران قرار خواهید گرفت.

 

مطالب بیشتر درباره تعبیر خواب