داشتن رابطه در جلوی در!

دختر-پنجرهبهار:

سلام
من یه دختر ۲۶ ساله هستم.دیشب خواب دیدم با دوست پسرم که ازش خیلی خوشم می یاد و مدت یه ساله که با هم ارتباط نداشتیم… جلوی یه دَر ارتباط جنسی داشتم… که ناگهان مادرم اومد و من این آقا رو بردم به اتاق خودم و قایم شد اما مادرم اومد و بدون اینکه توجهی به کاری که ما می کردیم داشته باشه.شروع کرد اندرز دادن راجع به زندگی و رابطه عاطفی و محبت و …. کرد و دوستم مدام به من نگاه می کرد…چون ما قرار گذاشتیم بدون هیچ فکری به آینده با هم باشیم… در نهایت مادرم بهش لباس داد… و من از خواب بیدار شدم.

تفسیر:

در لحظه زیستن و آینده را ندیدن قطعا فاجعه آمیز است. دوست خوبم، جسم زن قداستی اسرارآمیز دارد. مردی که جسم زنی را لمس می کند، اثر انگشتان خود را بر روح او ثبت می کند. این اتفاقی بزرگ در زندگی عاطفی زن است آن را دست کم نگیرید. درهای وجودتان را بر پایه ای درست به روی دیگری بگشایید تا آینده تان تباه نشود.
نگفتید دخول داشتید یا خیر؛ اما ارتباط جنسی با هدف دخول صورت می گیرد و با دری که جلوی آن ارتباط دارید و درب اتاقتان مترادف است. در حقیقت، این شما هستید که در را می گشایید تا به دیگری اجازه ورود دهید. مادرتان عنصری از عقل عاقبت اندیش است که می گوید رابطه اصول و قواعدی دارد که اگر نادیده گرفته شود، فرد به آنچه هدف نهایی ارتباط است هرگز دست نمی یابد.
در این بین نگاه مرد جوان به شماست؛ یعنی این خودتان هستید که تصمیم می گیرد چگونه عمل کنید و چه عاقبتی را برای خود رقم بزنید. لباس نیز در قاعده و هنجار نشاندن رفتار است. امیدوارم در مفاهیم گم نشده باشید. خانم بهار، به چشم انداز کارهایتان توجه کنید و ببینید در حال کاشتن چه چیزی هستید. به قول معروف، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. دانشجویی که فرصت های درس خواندن را به خوشگذرانی سپری کند، طبیعی است که نمرات پایان ترم خوبی را نمی تواند انتظار داشته باشد. زندگی نیز اصول و قواعد خاص خود را دارد. اگر این اصول را نادیده بگیرید، این به معنای عاقبتی بدفرجام است. عمر می رود ز دست و هیچ به کف نمی ماند.