خریداری تسبیح

A photo-composition showing me behind my hands 2محمدمهدی:

با سلام،در خواب دیدم که در خانه ای بودم که در آن زنان با حجاب با چادر مشکی نشسته بودند و هرکدام به فروش متاعی مشغول بودند…در خواب دیدم که تسبیحی که بر روی آن کل آیت الکرسی نوشته شده بود را با قیمت ۲۰۰۰ تومان برای بهترین دوستم که همچون برادرم است خریداری کردم…هیچ جا تعبیری پیدا نکردم..جز اینکه فروش بد است و خرید خوب است..با تشکر.

تفسیر:

از مرزهای کلیشه ها و باورهایی که آدم ها را بر اساس ظاهرشان ارزیابی می کنند و انگ می زنند، بگذرید و اجازه دهید خورشید انسانیت در آسمان ذهنتان طلوع کند. بنی آدم اعضاء یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند.
تسبیح نماد مرتب به خاطر آوردن و در یاد نگه داشتن است و آیه الکرسی شکست تمام کلیشه هاست. آیه الکرسی یعنی محمد مجنون نیست، آیه الکرسی یعنی کنارگذاشتن کلیشه ها و نفی انگ زدن و در نقطه مقابل، درست دیدن. بنابراین، رویا می گوید مرتب به خاطر نگه دارید که آدم ها را از پس کلیشه ارزیابی نکنید. اما منظور رویا کدام کلیشه است؟ در رویای شما دو نماد قوی وجود دارد: دوستی که همسان برادرتان است و زنان چادری.
دوست خوبم، زمانی که شما برای کسی چیزی می خرید، احساستان را درباره او بر ملا می کنید. خرید تسبیح برای دوستتان در حقیقت خواستی را آشکار می کند که برای دوستتان دارید تا خودش را از قید انگ زنی و ارزیابی های کلیشه ای رهایی بخشد.
اما، تسبیح را در خانه ای و از زنان چادری می خرید. دوست خوبم، شاید دیگران اعتقادات و باورهایی مغایر با ما داشته باشند، شاید انسان ها به کیش ها و آیین های متفاوتی باشند، اما بسیاری از این انسان ها در اعتقاداتشان صادق و انسان هایی شایسته احترام هستند. خانه وجودتان را با نور آیه الکرسی روشنایی بخشید. و انسانی را به خاطر سبک زندگی اش خار نشمرید.
هم شما و هم دوستتان لازم است، همواره به خاطر داشته باشید، آرامش واقعی در ندای دوستی و نفی خودپرستی نهفته است. همه با هم می توانیم جهان را منزلگاه انسانیت کنیم.