تعبیر خواب سوسک بزرگ از بینی ام بیرون آمد

سوسک-بینیالهه:

سلام چندشب پیش من خواب دیدم یک سوسک برزگ در سوراخ بینی سمت چپم درآمده است در یک جای شلوغ بودم همه سعی داشتند به من کمک کنند من با گریه فریاد میزدم بخدا خیلی دکتر رفتم دارو هم استفاده کردم ولی خوب نشده. در همان حالت ناگهان احساس کردم با فشار میتوانم آنرا خارج کنم . در خواب سعی کردم با فشار زیاد آنرا خارج کنم که ناگهان دیدم یک سوسک بزرگ با چند دست وپا با خون زیاد از بینی ام خارج شد. خون زیادی می آمد همه که خانم مشکی پوش بودند سعی میکردند به من کمک کنند که ناگهان از خواب بیدار شدم.

تعبیر خواب :

ابتدا خودتان تغییر کنید تا بعد دنیایتان تغییر کند . آدمی که نخواهد از اضطراب خود را رهایی بخشد، آدمی که نخواهد به آرامش لبخند بزند، نزد بهترین روانشناسان هم برود فایده ای ندارد. رمز درمان و رهایی از مشکلات در دستان خود شماست. به توانایی هایتان که باور کنید و دمی آرام بگیرید، می بینید که دریای طوفان زده زندگی تان آرام می گیرد.
تعبیر خواب سوسک عامل استرس زا و منبع تولید تشویش است. بینی نیز وسیله ای برای استشمام بوهای خوشایند یا ناخوشایند است. بنابراین، تعبیر خواب بینی احساس آدم از شرایط را نشان می دهد. این دو تصویر به وضوح بیانگر این معنا هستند که حسی که نسبت به محیط و دیگران دارید ریشه تشویش ها و دلنگرانی هایتان است. آیا همه آدم ها بد هستند؟ آیا چندش آورند؟ آیا مخل آسایش ما محسوب می شوند؟ آیا فضای خانه یا محل کار ناخوشایند است؟ آیا احساس خفگی به شما می دهد؟… جمعیت پیرامون نه تنها کمک کننده نیست، بلکه می تواند تشویش را بیشتر کند. در این بین، تعبیر خواب دکتر تشخیص درد و در نتیجه راه درمان است. بله، خودتان آن را یافته اید: «احساس کردم با فشار می توانم آن را خارج کنم.»
تشخیص درست همین است. اگر می خواهید به اضطرابتان پایان دهید، باید احساستان را نسبت به محیط تغییر دهید. در واقع، خون دماغ نیز معضلی است که خود فرد می تواند با گرفتن بینی آن را درمان کند.
دوست عزیز، نگاهتان را به زندگی تغییر دهید. چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید. زمانی که طرز تلقیتان درباره مسائل را اصلاح کنید، نه تنها مشکلاتتان پایان می پذیرد، بلکه ظرفیت های وجودیتان برای حرکت در مسیر موفقیت نیز احیا می شود.