خرسی بمن حمله کرد

خرسسارا:

سلام،خواب دیدم من و دوستم یه جای سرسبزی هستیم تقریبا شبیه جنگل بود. در آنجا کلبه ای رو دیدم که به نظرم آشنا بود به دوستم گفتم اینو قبلا توی خواب دیدم بیا بریم داخل وقتی داخل شدیم پسربچه ای اونجا بود که بهمون گفت تعدادی بچه اینجا زندانی شده اند. رو به سمت پایین اشاره کرد. زیر پاش دری قرار داشت درو باز کردم دیدم راست میگه به دوستم گفتم من میرم تو و بچه ها را نجات میدم تو اینجا بمون ولی وقتی رفتم تو، دوستم بهم گفت بیا بیرون صاحبش داره میاد ولی دیگه نمیشد بیام بیرون دیر شده بود.
به دوستم گفتم در رو ببند و خودت فعلا از اینجا دور شو تا متوجه ورود ما به اینجا نشه دوستم در رو بست و رفت بعدا متوجه شدم بچه ای که در کلبه بود با دزد بچه ها همدست بوده و مارو لو داده، منم گیر افتادم. به دنبال راه خروجی گشتم به پنجره ای رسیدم که حفاظی داشت میشد ازش رد بشم همین که خواستم از حفاظ رد بشم خرس بزرگی از خارج به سمتم پرید و من به زمین افتادم و موفق نشدم فرار کنم.
صاحب کلبه منو پیدا کرد و ازم خوشش اومده بود بهم گفت دو تا اسب دارم یکی رو میدم به تو اسم اسبش هم گفت.

تفسیر:

استدلال هایتان احساسی و فاقد دقت نظر لازم است. به کلبه ای می روید که در خواب آن را دیده اید. خواب اشاره به واقعیتی دارد که محتوای واقعی آن را نمی دانید. کلبه در جنگل نیز احتمالی برای آرامش یافتن است. اما آیا براستی شما آنجا آرامش را می یابید؟ پسر بچه ای که فریبتان می دهد، نیز نماد دیگری از قضاوت بر حسب ظاهر است.
این که نسبت به چیزی احساس خوبی باشید، دلیل نمی شود آن امر واقعا برایتان خوب و مفید باشد. طبیعی است که وقتی از روی احساسات کودکانه به قضاوت می پردازید، در تنگنای چاله ای گرفتار می شوید و چون ظرفیت روبرو شدن با چالش ها را ندارید، و حاضر نیستید سختی عمیق اندیشیدن را به جان بخرید، رام احساسات خوش باورانه تان می شوید.
بگذارید مثالی بزنم، زنی که نمی تواند واقعیت های تلخ زندگی مانند خیانت پیشه بودن همسر یا ظالمانه بودن رفتار مدیرش را بپذیرد، زیرا چنین پذیرشی به معنای لزوم رفتار مستقلانه است، خود را به ساده لوحی می زند و با فریب دادن ذهن خود تلاش می کند همه چیز را خوب و اوکی تصور کند. این از آن موارد ناگواری است که آدم ها به دلیل ترس از روبرو شدن با واقعیت، به تصویرسازی غیرواقعی و مثبت از مسائل می پردازند؛ یعنی خود را فریب می دهند.
اما به وجهی دیگر از معنای خواب بپردازیم: دنیای واقعی مانند جنگل است، محیطی که برای بقاء در آن باید مانند خرس با مشکلات جنگید. خرس به خوبی قادر است در جنگل زندگی کند زیرا موجودی جنگاور و مبارزه کننده ای بی همتاست. شما نیز اگر بخواهید به آرامش واقعی برسید، باید هنر مبارزه با مشکلات زندگی را بیاموزید.
دوست خوبم، عافیت طلبی و کلبه آرامشی را جستجو کردن، فقط با پذیرش اسارت روحتان میسر می شود. اگر نخواهید راست قامت بایستید و برای عبور از مشکلات تلاش کنید و اگر نخواهید سختی های راه زندگی سلامت را بپذیرید، باید بردگی و فرمانبری از بالاسری هایتان را بپذیرید. این حق شماست که کدام یک را انتخاب کنید.

یک نظر

  1. عالی تفسیر شده بود عالی