تعبیر خواب خانواده من ونامزدم در ساختمان دوطبقه

هدفمند-زننوا:

باز هم سلام این مدت خیلی مزاحمتون شدم. من فردای اون روزی که خواب دومم را برای شما فرستادم درست شب آرزوها خواب عجیبی دیدم که بعد بیدار شدن حسابی گریه کردم.

خواب دیدم که خانواده من و نامزدم در یک ساختمان دو طبقه که ما در طبقه بالا ساکن شدیم و آنها در طبقه پایین و اقوام خیلی نزدیک هم پیش ما بودند و گویا همه برای آشتی دور هم جمع شده بودیم به جز همون برادر نامزدم که من فکر کردم به خاطر حضور من اونجا نبوده و بعدش گفتم شاید در منزل اقوامش ساکنه. مکان گویا شهر محل سکونت آنها بوده. من برای دیدن نامزدم به طبقه پایین که مادرش و خواهر و خواهرزاده اش پدر و اون یکی برادرش رو دیدم و با مهربانی سلام کردم و دیدم که مادرش موهاش کمی کوتاه شده و یکی در میان بافته موهاشو مخصوصا جلو ها رو بهش گفتم مامان چقدر خوشگل شده موهاتون . موهای منم اینجوری می بافین؟ گفت حتما دخترم. بعد من از خواهرزاده اش که یک دختر ۹ یا ۱۰ ساله است با نشون دادن یکی از درها پرسیدم که نامزدم تو این اتاقه که جواب داد بله. در اتاق رو که باز کردم دیدم روی یک تخت نسبتا بزرگ یک طرف نامزدم به شکم دراز کشیده بود و دست هاش زیر چونه اش بود روبروش تو همون پوزیشن یک دختر خانم با روپوش و مقنعه بود که من تا این حالت رو دیدم با ناراحتی از اتاق در اومدم در همون لحظه پدر نامزدم حسابی دعواش کرد . دنبال من اومد بالا و من از یک کمد کفش هامو برداشتم که برم و اون بهم گفت اگه برم باهام حرف نمی زنه. من بیرون که رفتم و در رو بستم یکهو یه پسر درست جلوی من ایستاد و می خواست منو اذیت کنه که توی خواب با وحشت و گریه کمک می خواستم که و یکی از همکاران سابق نامزدم که یکی از بهترین دوستای قدیمی اش هم هست که آقای متاهلی هم هست تو تلفن از من پرسید چیزی شده منم گفتم یکی مزاحمم شده گفت هر جا هستم صبر کنم که اونم خودشو زود برسونه برای کمک به من. بعد حل شدن این جریان رقتم پیش نامردم تا حل کنیم ناراحتیو که دیدم از اینکه من رفتم بیرون ناراحت شده. در ضمن این اولین خوابی بود که نامزدم رفتارش ناراحت کننده بود و دلخوری در بین بوده.

اگه لطف کنین این خواب رو هم تعبیر کنین. ممنونم.

تعبیر خواب :

هنگامی که درون یک وضعیت گیر افتاده اید، خواب هایی که می بینید، معمولا معنای یکسانی دارند. مهم این است که با خودتان رو راست باشید، واقعیت را ببینید و شجاعت پذیرش آن را داشته باشید. مگر انسان چند بار قرار است زندگی کند و چقدر فرصت دارد تا زندگی اش را در یک مقطع خاص منجمد نماید و به انتظار بایستید؟

تعبیر خواب ساختمان دو طبقه و تعبیر خواب دختر و تعبیر خواب نامزد و تعبیر خواب اتاق

خواب بیانگر این معناست که اجازه ندهید نسبت ها و دلبستگی ها باعث شود تا نگاهی سهلگیرانه داشته باشید. در واقع، کلید خواب دختر ۹ یا ۱۰ ساله ای است که اتاق را به شما نشان می دهد. آیا نوع واکنش شما در برابر مسائل مطابق با چنان سن و سالی نیست؟ به عبارت ساده تر، آیا شما همانند یک دختر ۹ یا ۱۰ ساله با مسائل برخورد نمی کنید؟ خواب چنین نشان می دهد و هشدار می دهد که سعی کنید واکنشی بلوغ یافته و سلامت داشته باشید.
هنگامی که خانه شما با خانواده نامزدتان در یک ساختمان دو طبقه قرار می گیرد، یعنی بین شما نسبتی فرهنگی برقرار می شود. همانند آن دختر ۹ ساله شما عضوی از خانواده هستید. همه گرم می گیرند و اوضاع روبراه است. دختر ۹ ساله اتاقی را نشان می دهد که دایی اش در آنجا روبروی زنی عاشقانه دراز کشیده است. یک دختر ۹ ساله چکار می کند، ناراحت می شود، شبیه پدر نامزدتان سر و صدا راه می اندازد و در انتها شبیه شما به خانه بر می گردد تا ناراحتی را حل کند. آیا جز این است؟ نسبت داشتن باعث می شود، آدم گناه فرد را به دیده اغماض نگاه کرده و به اصطلاح زیاد سخت نگیرد. در حالی که تصویر اتاق به وضوح خطایی را نشان می دهد و با خطاکار باید برخوردی قاطع کرد تا یا اصلاح شده و یا مجازات شود.
به هر ترتیب، رویا در گام بعد واقعیت معنوی خیانت نامزدتان را به تصویر می کشد: پسری که قصد آزار شما را دارد، عمیق ترین احساسات ترس و ناپذیری تان را بر می انگیزد. رویا می گوید، رفتار خطای نامزدتان تفاوتی با عمل جوان متجاوز ندارد. چرا باید از کنار یکی ساده بگذرید و در برابر دیگری این گونه به فغان آیید؟
دوست خوبم، اجازه ندهید دلبستگی ها باعث شود قضاوت هایتان از مسیر صحت خارج شوید. آدم زمانی که چشم روی اشتباهات می بندد، به آن ها فرصت تکرار شدن، بزرگ شدن و تبدیل شدن به یک طاعون را می دهد. پس، محکم و از روی منطق با مسائل روبرو شوید. سرچشمه بتوان بستن به بیل/ چو پر شد نتوان بستن به پیل.
اما، نگاهی دوباره به صحنه تخت و آن نحو خاص خوابیدن نامزدتان برابر دختر جوان بیاندازیم. دوست خوبم، این صحنه بسیار شبیه برشی از واقعیت است. پیش از این گفته بودید که وی شما را ترک کرده و خبری از ایشان ندارید. این تصویر نشان می دهد به احتمال زیاد، ایشان درگیر رابطه عشقی جدیدی شده است.البته نمی توانم چنین چیزی را به قطعیت بگویم، اما از شما می خواهم منطقی با مسئله روبرو شده و مراقب باشید فرصت زندگی را دو بار به آدم نمی دهند.