تعبیر خواب حلقه

حلقه نامزدیستاره:

سلام
من چند سال پیش خواستگاری داشتم که ایشون از من خوشش اومد ولی من نپسندیدمش و جواب رد دادم
تا مدتی دنبالم بود ک اخر شدیدا گفتم نه و قضیه تموم شد
الان یک ساله میخوام با خاستگار جدیدم ازدواج کنم ولی پدرم الکی گیر میده و مخالفه
دیشب خواب دیدم دارم تو خیابون راه میرم یهو اون خواستکار قدیمی رو دیدم پشت به من ایستاده و ار پشت شناختمش
برگشت منو نگاه کرد و مرموز خندید
منم دست چپم حلقه داشت دستمو جوری نگه داشتم ک ببینه من ازدواج کردم
تا یه جاهایی دنبال اومد و قلبم داشت میومد تو دهنم
من رفتم توی داروخونه بازم دنبالم اومد
اخرشم گفت من میدونم و تو، بعدم سوار ماشین شد و رفت
نمیدونم چقد بعدش از خواب بیدار شدم :(

تعبیرش چی میتونه باشه ؟؟؟ خیلی نگرانم
ممنون میشم جواب بدید

تعبیر خواب :

پایبندی به هدف کافی نیست، نسبت به آن احساس تعهد عملی بکنید، یعنی راه منطقی رفع موانع پیش رو را بیابید. فردی که می خواهد در محیط کار ارتقاء سمت بیابد باید روش جلب نظر مدیران بالادستی را شناخته و از آن پیروی کند.
در رویای شما، تعبیر خواب حلقه انگشتری نماد تعهدی است که باید نشان داد. آن مرد نماد مشکلی است که حل آن راهکار دارد. در گذشته شما با گفتن نه محکم و مخالفت شدید، او را از پیش روی خود برداشته اید. داروخانه محلی برای تهیه داروست و تعبیر خواب داروخانه راه رفع مشکل را نشان می دهد. در حقیقت نمایشگر راه درمان است. عبارت جوان که « من می دانم و تو» تاکید بر دانست و کشف راه رفع مشکل است. ستاره راه حل را جستجو کن و مطمئن باش آن را خواهی یافت.
خواب از شما تحلیل درست مسئله و یافتن راه حل را می خواهد. هر مشکلی را به گونه ای می توان حل کرد. برای مثال، اگر واقعا بهانه گیری های پدرتان غیرمنطقی است، راهکار نشان دادن تعهد نسبت به خواسته تان است. به جای ترسیدن و عقب نشستن، ببنید درون داروخانه زندگی تان چه دارویی در اختیار دارید. برای مثال یکی از داروهای شفابخش نزدیکانتان هستند. می توانید در میان اقوام و آشنایان فردی معتمد و راه بلد یافته از حمایت او برای رفع مشکلتان بهره ببرید. درست مشاهده کنید، دقیق بررسی کنید و داروی مناسب را بیابید.