تعبیر خواب مسیح و حضرت مریم

Liarاحمدی:

سلام.من خواب دیدم کنار یه باغم و یه خانم حامله اونجا روی یه برانکارد دراز کشیده بود لباس صورتی پوشیده بود سرش هم لخت بود و جوی اب از کنارش رد میشد که با سیمان درست شده بود و جلبک داشت بعد ۵ نفر که جنسیتشون معلوم نبود که زن هستن یا مرد بالباسایی شبیه کشیشای مسیحی با کلاه که صورتشون پوشیده بود و خیلی هم قد بلند بودن اون خانم رو با برانکارد حمل کردن من پرسیدم این خانم کیه گفتن حضرت مریم گفتم ایشون که حامله ان پس بچه شون کیه اونا گفتن حضرت عیسی من گفتم مگه حضرت عیسی چند دفعه به دنیا میاد یکیشون با حالت جدی و خشن گفت درست صحبت کن. اونا حرکت کردن من تو خواب یه ماشین دیدم گفتم وایسین ماشین داره میاد یکی گفت این مال عصر شماست اونا رفتن منم دنبالشون از یه باغ سر سبز رد شدیم که چند تا گاو در حال چریدن بودن کنار این باغ یه بیابون پر از ماسه بود که چند تا گاو هم اونجا بودن و اونا خاک میخوردن.خواهش میکنم اگه احیانا رای کامل رو هم نیاورد شما تعبیرش کنید چون فکر میکنم یه خواب معمولی نیست.

تفسیر:

کتاب منطقتان را در آب بشویید و درک طبیعی را بازخوانی کنید. در دوران مدرن، ارتباط انسان با طبیعت و روح قطع شده است. ما بدون توجه به منابع و خط قرمزهای طبیعت هرچه دلمان می خواهد می کنیم و کره زمین را روز به روز آلوده تر کرده و از ارزش های انسانی دورتر می شویم. انسان مدرن از ریشه های خود بریده و گرفتار از خود بیگانگی شده است.
تعبیر خواب حضرت مریم پذیرش سختی های راه است. و باردار بودن یعنی ثمره ای نیک داشتن. رویا نشان می دهد برای رسیدن به اهدافتان باید پذیرنده سختی های مسیر باشید و گاه مسیر آنگونه که دلمان می خواهد نیست. پرسش های شما بوی منطق دنیایی را می دهد و با همین منطق ماشین را وسیله درست برای انتقال می دانید. آیا ماشین ها به محیط زیست صدمه نمی زنند؟ آیا نگاه ماشینی بسیاری از مختصات انسانی را نادیده نمی گیرد؟ در یک سو باغی سرسبز قرار دارد و در سوی دیگر شنزار. گاوی که در باغ می چرد بهره ای نیک به ارمغان می آورد و گاوی که شن می خورد طبیعی است که هیچ را عاید صاحبش می کند.
دوست خوبم، پیش فرض ها و تصوراتتان از واقعیت را اصلاح کنید. جوی سیمانی با برهم زدن نظم طبیعت و مانع شدن از نفوذ آب به خاک باعث فقر منابع آبی می شود و این پیام اصلی خواب است: نگاهتان به زندگی را تغییر دهید. اگر کارفرما و صاحب جایگاه مدیریت هستید، بدانید برای افزایش بهره روی باید به منافع زیر مجموعه تان توجه نشان دهید. زمانی که نیازهای انسان ها برآورده شود، آن ها بهره بیشتری نصیب آدم می کنند. مسیح وجودتان را بیدار کنید. معجزات مسیح برآوردن نیاز نیازمندان بود. کور را شفا می داد، مرده را زنده می کرد و… بنابراین، تعبیر خواب مسیح دیگرخواهی و توجه به نیاز دیگران است.