تعبیر خواب حضرت مریم در میان دریاچه

حضرت-مریمسارا:

سلام… دیشب خواب دیدم که یه جایی مقدس مانند هستم و یه جایی دریاچه کوجک بود که آب داشت و خواستم آب بنوشم که دیدم یک زن نورانی که تو خواب حضرت مریم خطاب می کردند روی یه سکوی روی آب است و به چشم به من اشاره داد که آب بنوشم و من هم نوشیدم و آب مثل اینکه از زمین فوران میشد یکم داغ بود و من هم نوشیدم…..تعبیر خوابم چیست؟

تعبیر خواب:

گاه در سختی آسانی است. در سختی تعالی روح است. آن فضا که دیدید مقام مریم است. سجده گذار، چشم پوش و پذیرنده دشواری ها در مسیر حق. مریم ملکه معنویت است. تعبیر خواب حضرت مریم نیز پذیرش سختی های مسیر است. کسی که از کودکی به عبادت حق پرداخت و چشم از خواستنی ها پوشید تا آنچه صلاح است را اجابت کند.
دوست خوبم، آب گرم معنای حیات بخشی دارد که شاید به ذائقه انسان خوش نیاید. اشاره به سختی هایی دارد که پیش می آیند و می توانند جان آدم را به ستوه آورند؛ اما این آبی است که مریم به اشاره چشم نشان داده است. پس، باید از نگاه مریم وجودتان به آن بنگرید. روحتان را پاک کنید. سختی در راه درست را مشقت و محنت نبینید. روح که از بند نفس رهایی یابد، انسان آغاز به عروج می کند.
در زندگی مشکلاتی پیش می آید که اگر با سعه صدر نگاه کنید، خیری در آن ها نهفته است. پرستاری که شب زنده داری ها می کند تا جان ها را التیام بخشد از همین نمونه است. دل را از راحت طلبی و عافیت خواهی پاک کنید و وجودتان را در مسیر معنویش رهبری کنید. دردهایی هستند که خدا در آن ها نور رهایی نهاده است.

یک نظر

  1. mammnonam az tabiretoon ☺