حضرت علی «ع» گفت : کتابها را بنویس !

سفیدی-پاکی-ایثارفیا:

سلام خواب دیدم توی دهمون که معمولا توی حسینیه اونجا مراسمها برگزار میشه هستیم و جمعیت مثل همیشه زیاده خواهرشوهرم پذیرایی میکنه اما نمیدونم مجلس مال کی بود حضرت علی وسط ایستاده بود یه دسته کتاب سفید یعنی نوشته نشده در دست داره منو بلند به اسم صدا میکنه و میگه بیا این کتابارو بنویس یعنی توشون مطلب بنویسم مشکرم.

تفسیر:

خداوند مسئولیت سنگینی به عهده تان گذاشته است. در جامعه ای که خودخواهی بیداد می کند و آدم ها دارند یادشان می رود مهربانی چه رنگی داشته، باید ایثار کنید، از خودتان بگذرید و به دیگران بیاموزید به داد دلها برسند و آدم باشند.
حسینیه مکانی برای بازسازی واقعه کربلاست، درک ازخود گذشتگی را نشان می دهد. علی مظهر حقمداری و کتاب ها نمایشگر دانشی است که باید تکثیر شود. دوست خوبم، زمانی که علی شما را خطاب قرار می دهد، یعنی مسئولیتتان را بشناسید، به پا خیزید و حق مطلب را درباره فداکاری ادا کند. در واقع، برای آدم هایی که در پیرامونتان هستند، وظیفه دارید پیام راستین حسین و لزوم دیدن دیگران و ایثار برای انسانیت را بازگو نمایید. حسین آنگاه که حق را در خطر دید، از منافع شخصی گذشت و تمام قد ایستاد. این فرهنگی است که امروز جامعه ما بیش از هر زمانی به آن نیاز دارد. از بنگاه داری که قیمت ساختمان ها را برای سود شخصی بالا می کشد، تا میوه فروش و صاحب کارخانه و… همه باید نگاهشان را از عمق جیبهایشان به سوی عمق دلها بچرخانند و… فهماندن این معنا چقدر سخت است!
برای حق عاشقی صادق باشید و نقش راهنمایی و دانش افزایی تان را برای دلهای نیازمند به خوبی بازی کنید.