جن پسرم را آزار می داد!

عوامل-اضطراب-زاناهید:

خواب دیدم یه مرد جن توی خونه ما هست که پسرم رو اذیت می کرد من با ناراحتی ازش خواستم با پسرم کاری نداشته باشه قیافه اش شبیه انسان بود و اصلا وحشتناک نبود اما توی اتاق تاریک بود. همو ن موقع انگار اتاق خانم صاحب خانمون را می دیدم که داشت می خوابید اون نمی دید و متوجه نمی شد اما من می دیدم که یه جن دختر بچه ای اونجا بود که قیافه اش مثل مرده ها بود دور چشماش حلقه سیاهی بود ازش وحشت کردم و وقتی خانم صاحب خانه داشت می خوابید رویش را می انداخت و خودش هم رفت پیش اون خانم خوابید.ترسیده بودم( خونمون ۴۰ سال ساخت است و اون خانم هم تنها است) لازمه بگم پسرم خیلی خواب جن میبینه که می خوان به اون آسیب بزنن.

تفسیر:

عوامل اضطراب آفرین را در خانه و محیط زندگی پسرتان شناسایی و رفع کنید. چیزهایی هست که باعث افزایش استرس در او می شود که باید آن ها را کشف کنید. گاه انسان ندانسته فشار بی جایی به فرزندش برای درس خواندن وارد می کند، گاه زن و شوهر دعواهای خود را جلوی فرزندشان انجام می دهند و این عوامل روحیه حساس او را به شدت دستخوش التهاب می کند. ببینید مشکل چیست و آن را رفع کنید.
در حقیقت، جن موجودی ناشناخته است که در رویا نماد امری است که به آن آگاه نیستیم. اطراف را تاریک می بینید که این نماد نیز به گونه ای عدم شفافیت را نشان می دهد. اما، در همان وضع شما تشخیص می دهید که مردی در حال آزار پسرتان است. شاید شما یا همسرتان توقعاتی فراتر از سن پسرتان از او دارید. آیا این گونه است؟ به هر ترتیب، آن عامل تاثیرگذار و استرس زا را بیابید. خواب نشان می دهد که قادر به انجام این کار هستید. مشکل را بیابید و سپس با قدرت آن را رفع کنید.
اما، جنی که به صورت دختربچه با زن صاحبخانه تان همبستر می شود، در حقیقت علائم افسردگی خطرناکی را نشان می دهد که اگر جلوی آن گرفته نشود، زن صاحبخانه را گرفتار رنج عمیقی خواهد کرد. زنی تنها طبیعی است که می تواند گرفتار خلاء عاطفی شده و درون تنهایی بی پایانی سقوط کند. ایشان باید سبک زندگی شان را تغییر داده و به دنبال بهانه های زیبایی برای زندگی کردن بپردازند. ازدواج مجدد، پذیرش یک کودک به فرزندخواندگی، تفریحات سالم، دوستان و… انتخاب هایی هستند که می توانند انسان را به زندگی بازگردانند.