تعبیر خواب جمکران

Jamkaran Mosqueباران:

میدانستم که یک اتوبوس میخواهند بروند جمکران تقریبا مثل کاروانی که چهل روزه بود من هم با خودم گفتم با این اتوبوس بروم جمکران.توی همین فکر بودم که برمی گشتم به خانه که یک خانمی را دیدم میشناختم و خانم خوبی هم هست ولی من توی ذهنم کمی حس خوبی به او ندارم دیدم که او هم به من پیشنهاد کرد برای جمکران که با ماشین انها بروم و دقیقا یادم نیست بین اینکه در زمان صحبت با او لخت بودم یا بلوز شلوار بودم تردید دارم ولی لخت در ذهنم لخت کامل نبود و فکر میکنم پاهایم دیده میشد.

تفسیر:

وقتی خواب را می خوانم، با خودم می گویم: چقدر سخت است آدم بودن!

عدد ۴۰ نماد بلوغ و کمال وجودی انسان است. تعبیر خواب جمکران اشاره به انسان کامل و دیدار با وجه تمام و کمال انسانیتمان دارد. اتوبوس نمادی از نگاه کلی و عام شماست. بله، در بعد کلی انسانیت شما ستودنی است. آدم ها را دوست دارید و می خواهید تا به داد دل ها برسید؛ اما ماشین وجه شخصی و خصوصی ارتباطاتتان را نشان می دهد. در برابر آن خانم، برهنه هستید تا معلوم شود، هنوز راه دارد تا به خلوص کامل برسید. در واقع، آن زن بعدی از انسان بودگی تان را به چالش می کشد تا بیاموزید کار نیکو کردن از پر کردن است و باید قلبتان را از عقده ها و احساسات منفی پاک کنید که بنی آدم اعضاء یکدیگرند.

دوست خوبم، از پیامبران الهی و امامان بیاموزید که در مسیر راستی هم قدم با قلب های مجروح می شدند و مهربانی هایشان دل ها را در مسیر صلاح هدایت می کرد. با گذشت و محبت آگاهانه می توان بیماری دل آدم ها را درمان کرد. پس، درمانگر باشید.