جا گذاشتن عضو جنسی در دستشویی!

ورزشآرمان:

سلام،ببخشید اگه خوابم بی ادبیه.تو خواب دیدم با دو نفر که باهاشون مشکل دارم هردو مثل خودم پسرن دارم ورزش میکنم و بعدش یکی از اونا رفت دستشویی و من که پشت سرش رفتم دیدم آلتش و تو دستشویی جا گذاشته . و من همونجا اونو به دهان گذاشتم، البته خودش نبود فقط آلتش بود که خیلیم بزرگ بود. در ضمن بگم که هردوی اون افراد قبلن به خواهرم علاقه داشتند.

تفسیر:

وقت و انرژی تان را دارید صرف کار بیهوده می کنید. درست مثل کسی که مدام تمرین می کند و سطح توانایی هایش را بالا می برد تا در بازی های مختلف کامپیوتری به مرحله آخر برسد. آیا این شخص هیچگاه از خود می پرسد، بعدش چه؟ این همه زمان و ظرفیت های ذهنی را روی چه چیزی سرمایه گذاری کرده و از آن چه برداشت خواهد کرد؟
ورزش کردن یعنی افزایش دادن سطح آمادگی برای رسیدن به هدفی خاص؛ اما دستشویی محلی است که ما دلبستگی هایمان به امور دنیایی را نشان می دهیم. دستشویی در خواب بر لزوم دل کندن از تمایلات نابجا اشاره دارد. آلت بسیار بزرگ نیز نماد وابستگی شدیدی است که به موضوع پیدا کرده اید. گاه آدم به کار عبثی دل می بندد و آنچنان آن کار برایش مهم می شود که حاضر است برای آن بیستون ها را بشکند.
دوست خوبم، بیش از این آب در هاون نکوبید. برای خودتان و داشته هایتان ارزش قائل شوید و سرمایه تان را صرف کاری کنید که در آن خیر و برکتی متصور باشد.