تعبیر خواب گم شدن کفش در بیمارستان

تعبیر_خواب-کفش-گم-شدن
سماجت

نسترن :

شوهرم دیشب خواب دیده رفته بیمارستان عیادت یکی از آشناها. کنار تختش بوده بعد انگار یه چیزی ازش افتاد، خم شده کفشش رفته زیر تخت بعد هر چی گشته پیداش نکرده. هر چی هم اطرافیان بهش  گفتن بیا یه کفش دیگه ببر گفته نه من همون کفش خودم رو می خوام.

چند بار دیگه هم برگشته که کفشش رو برداره پیداش نکرده.

از صبح خیلی مشوش  و ناراحتم.  توروخدا به من بگین تعبیر این چیه؟

 

تعبیر خواب :

مشکل همسر شما این است که هنر کوتاه آمدن را یاد نگرفته است. گاه کاری پیش نمی‌رود. هر چه تلاش می‌کنیم، می‌بینیم دستمان به آنچه می‌خواهیم نمی‌رسد. در چنین بزنگاه‌هایی همسرتان دچار این عصبیت می‌شود که: کار نشد ندارد. سماجت بخرج می‌دهد و می‌خواهد با تقلا امر را سامان دهد.

واقعیت این است که هنر پذیرش شکست و نتوانستن‌ها، جزو شاخصه‌های انسان‌های موفق است.

هرچه زودتر بفهمیم راهمان اشتباه است و از آن منصرف شویم، وقت و انرژی کمتری را در مسیری اشتباه تلف کرده‌ایم.

کلید رویای همسرتان فرد آشنایی است که روی تخت بیمارستان دوران درمان را طی می‌کند. آن شخص بلد است کوتاه بیاید. آیا این طور نیست؟!

به مسئله دقیق‌تر نگاه کنیم: بیمارستان نماد راه صحیح درمان و تخت نماد فراغت از مسئله است. زمانی که بدن بیمار می‌شود، باید به آن استراحت داد تا بتوانیم دوباره سلامت خود را باز یابیم. انسان بیمار مرخصی می‌گیرد، سر کار نمی‌رود و اهداف خود را کنار می‌گذارد تا ابتدا جسم درمان شود. پیام خواب همین است. این که همسرتان کفش خود را گم می‌کند،‌ یعنی با فقدان و از دست دادن شرایط لازم روبرو شده است.

چه می‌شود کرد؟ ورق برگشته و باید با شرایط جدید کنار آمد؛ منتها همسرتان کوتاه بیا نیست. اصرار دارد تا آب رفته را به جوی بر گرداند و فرصت سوخته را احیاء کند. آیا شدنی است؟ دیگران می‌گویند کفش دیگری انتخاب کن. آن دیگران می‌توانند شما، اطرافیان و کلا فرهنگ واقع بین محیط اطراف باشد: “همسر عزیز، اگر آن کار نشد،‌ اشکال ندارد با هم فکری کار دیگری را به دست می‌گیریم. آسمان که به زمین نیامده است!”

به همسرتان بگویید، هر ثانیه، دقیقه و ساعتی که صرف تقلاهای بیهوده خود می‌کند، زمان ارزشمندی است که برای احیاء امری نشدنی از دست داده است. گاه سامان دادن یعنی بازی را عوض کردن و در راهی تازه از نو شروع کردن. ذهنمان را مشغول پرداختن بی‌حاصل به فرصت‌های سوخته نکنیم.