تعبیر خواب گردش سه ستاره بالای سرم

تعبیر خواب ستاره ماه
تعبیر خواب سه ستاره

مینا :

من خواب دیدم بین زمین و آسمان هستم. فاصله کمی با زمین دارم و پایین روی زمین یه کتاب قران هست و بالای سرم ۳ تا ستاره پر نور که دوره سرم می‌چرخند و سمت دیگر در آسمان ماه هست و من دارم چهار قل می‌خوانم.

 

تعبیر خواب :

خواب شما از نوع خوابی است که یوسف پیامبر دیده و جزو خواب‌های نویدبخش و مژده دهنده است. این نوع رویا به فرد نقطه هدف را نشان می‌دهد. البته این شما هستید که باید پیام خواب را باور کرده و برای رسیدن به آن نقطه، نهایت تلاش خود را بکنید. از من می‌شنوید، خوابتان را دست کم نگیرید. من در دوران نوجوانی خواب دو خورشید را دیدم و نتیجه آن بعد بیش از سه دهه بینشی بود که امروز به دست آورده ام. بنابراین،‌ حالتان را در نظر نگیرید،‌ اجزاء اصلی و صفات بنیادین یک استعداد ناب در شما هست و فقط کافیست آن را باز شناسید و در مسیر تکامل آن گام بردارید.

اما، شما در آسمان ایستاده اید و این نماد توانایی است. در حقیقت،‌ شما مرکزیت ستارگان در چرخش و ماه پیرامونی را دارید و این نشان می‌دهد که نمادی از خورشید هستید. بنابراین، شک نکنید که در حوزه‌ای از حوزه‌های علوم دارای استعداد سرشاری می‌باشید. اگر فیزیک باشد چون ماری کوری خواهید شد و اگر حرفه‌ای مانند آشپزی باشد، به سرآشپزی بی‌نظیر تبدیل خواهید شد.

ستاره نماد اجزاء و ماه نماد مکمل است. عدد سه احساس و چهار عدد منطق است. قرآن نیز پیروی از اصول و آیین راه را نشان می‌دهد. اگر از مسیر صحیح پیش بروید و از اصول پیروی کنید و همت تام و تمام ببندید به قله موفقیت و بصیرت ژرف دست خواهید یافت. دوست خوبم،‌ شما می‌توانید منبعی الهام بخش باشید. کافیست آن ظرفیت پنهان وجودتان را درک کرده و در مسیر بلوغ اهتمام بورزید.

این تفسیری که خدمتتان عرض کردم، شبیه تفسیر یعقوب بود برای یوسف. البته هنگامی که در مسیر صحت گام بردارید،‌ روزی می‌رسد که مصادیق بیرونی خواب نیز برایتان جلوه‌گر خواهند شد.