تعبیر خواب کمک در ساختمان چند طبقه

تعبیر-خواب-ساختمان-چند-طبقه
همدلی کردن

مینا :

من قبل از عید یه شب خواب دیدم که رفتم یه جایی که چند طبقه بود. بعد به اتفاقی اونجا افتاده بود که من رفتم برای کمک. بعدش که برگشتم هر چی گشتم کفش هام رو پیدا نکردم.

بیدار که شدم خیلی ناراحت بودم. بعد از دو یا سه روز زورگیرها ریخته بودن روی سر شوهرم که یه پاکت پول دستش بود ازش ۳ و نیم میلیون تومان پول برده بودن.

 

تعبیر خواب :

هنگامی که می‌خواهید دست کسی را بگیرد و به او کمک کنید،‌ اول لازم است کنار او بنشینید و با او به همدلی برسید. چطور می‌توان به کسی کمک کرد، در حالی که نمی‌دانیم درون دلش چه می‌گذرد و نیاز به چه دارد؟

مشکل شما همینجاست. هم دلی یعنی بفهمیم طرف رابطه ما در چه وضعی به سر می‌برد و نیازمند چه نوع توجهی هست. قرار بوده اتفاق بدی بیافتد و خوابی که دیده‌اید، قصد داشته شما را برای روبرو شدن با آن آماده کند. زورگیرها به همسرتان حمله می‌کنند، وجه قابل توجهی را سرقت می‌کنند و همسرتان حالا نیازمند همسری است که با حفظ آرامش، استرس شدید او را مهار کند. بعید می‌دانم شما چنین عمل کرده‌ باشید. احتمالا خودتان یک پارچه آتش شده‌اید و کسی باید می‌آمده و خودتان را آرام می‌کرده!

ساختمان چند طبقه اشاره به سطوح مختلف اجتماعی و نقش‌هایی دارد که شما باید متناسب با هر سطح به عهده بگیرید. این که با یک کودک هم زبان شوید تا بتوانید به او کمک کنید؛ این که با یک جوان بتوانید هم گام شوید، دنیای او را بشناسید و راهنمایی‌های سازنده داشته باشید؛ این که با همسرتان هنگامی که آرام است یا گرفتار اضطراب شدید شده، به نحوی در خور و متناسب برخورد کنید.

گم شدن کفش‌هایتان به همین دلیل است که راه و رسم هم‌دلی با دیگران و شناخت وضع موجودشان را نیاموخته‌اید. راهش را که بیابید، می‌توانید کشتی نجاتی برای قلب‌های مضطربی باشید که پیرامونتان هستند و نیاز به چشمانی هوشیار و دستانی آرامش‌بخش دارند.