تعبیر خواب کتیبه داریوش

تعبیر-خواب-کتیبه-داریوششمیم:

دیشب خواب دیدم به دیدن جایی رفته بودم . در آنجا یک کوه راست و بلند بود که سنگهای روی آن پیچ و خم زیادی داشت و خیلی عظیم می نمود. در پای آن ایستادم و به عظمتش نگاه کردم. در قسمت بالاتر آن کتیبه بزرگی بود که نقش چند سوار در کوه کنده شده بود به همراه چند مربع بزرگ که انگار برای پیچ کردن این نقش بر کوه بودند اما آنها هم سنگی بودند و جزیی از کوه. به دوستم که کنارم ایستاده بود گفتم این کتیبه داریوش است و از دیدن آن خوشحال بودم. این کتیبه چون بالا بود چشم هر کسی به آن نمی افتاد.

من چند هفته قبل هم خواب مشابه دیده بودم. آنجا یک شاه واقعی را سوار بر اسب دیده بودم. هر چند که لباسش لباس رزم بود. از کشمیر بود و سرزمینی را فتح کرده بود که متعلق به ترکها بود. ملکه آن سرزمین را در حال اسباب کشی از قصرش می دیدم!

تعبیر خواب :

با کمک دیگران و در چارچوب کار تیمی می توانید به اهداف بزرگتان نائل شوید.

تعبیر خواب کوه سختی راه است. هنگامی که در برابر عظمت کوه ایستاده و به آن نظاره می کنید، یعنی برای رسیدن به آنچه می خواهید دشواری های بسیاری قرار دارد. هیچ چیز ساده نیست و برای ذره ذره چیزی که آرزویش را دارید، باید به بجنگید. سوال اینجاست: چه باید کرد؟ آیا باید منصرف شد؟ خواب ضمن آن که واقعیت دشوار مسیر را نشان می دهد، راه رسیدن به آن را نیز برایتان افشا می کند. تعبیر خواب مردان اسب سوار تیمی است که اعضاء آن یک دل و یک زبان برای هدف مشترکشان مبارزه می کنند و تعبیر خواب کتیبه داریوش روح مشترک تیمی است. در سراسر کتیبه داریوش گفتگو از سپه سالارانی است که گوش به فرمان شاه خود با دشمنان می جنگیدند.

دوست عزیز از من بپرسید، می گویم شما ذاتا شخصیت یک کاپیتان یا لیدر خوب را دارید. به این بعد از شخصیتتان بها داده و مسیر موفقیتتان را در سازماندهی و حرکت تیمی جستجو کنید. آن دوستی که کنارتان ایستاده بود نیز نمادی از تعلق پذیری تیمی است. اما، تعبیر خواب میخ پرچ های مربع شکل منطق و منطق و منطق است. در مسیر حرکتتان چارچوبه های عقلی را مد نظر قرار داده و احساساتتان را تابع درایتتان کنید.

تعبیر خواب عبارت «چشم هر کس به آن کتیبه نمی افتاد» نیز این است که انگشت شمارند انسان هایی که ویژگی های شخصیتی یک لیدر را داشته باشند. پس قدر آنچه هستید را بازشناسید.

به تعبیر خواب دومتان برسیم. آن خواب به گونه ای مکمل معنای بالاست: هر دو منطقه کشمیر و ترکیه کوهستانی هستند که اشاره به دشواری های راه دارد و برای پیروزی لازم است ملکه جای خود را به پادشاه زره پوش بدهد؛ یعنی اگر خواستار موفقیت هستید باید عقلانیت و روح منطقی مذکر را جایگزین احساسات و لطائف ذهن زنانه کنید. سرراست بگویم، برای شکافتن مشکلات نیازمند اعتماد به قوای دماغی و مهار احساساتتان هستید. مگر می شود به اهداف بزرگ بدون تحمل سختی ها و چشم پوشی از احساسات زشت و زیبا دست یافت؟