تعبیر خواب پدرم به شکل همسر سابقم در می آید

تعبیر-خواب-پدر-همسر-سابقمینا :

چرا همیشه در خوابهایم که با پدر مرحومم هستم، لحظاتی او را به صورت همسر سابقم می بینم.

 

تعبیر خواب :

پاسخ سوال شما دردناک است. آیا آمادگی شنیدن آن را دارید؟

این که پدرتان به چهره همسر سابقتان ظاهر می شده، دلالت بر دو معنا دارد:

یک- وجوه شباهتی در شخصیت این دو نفر وجود دارد. یک چیزهایی در آن ها یکسان است. شاید وجه اشتراکشان در همان جایی است که باعث جدایی شما شد، یعنی نقاط تاریک شخصیتشان شبیه هم باشد. گفتم شاید!

دو- آیا پیوند پدر فرزندی را به سادگی و به دلیل مشکلات موجود می توان گسست؟ حقیقت این است که پیوند زناشویی بسیار مقدس تر از پیوند نسبی است. این پیوند ریشه در تعهدی آگاهانه در پیشگاه حضرت حق دارد و خدا با پیوند زناشویی است که سخت ترین آزمایش ها را گاه از بندگان می گیرد. در حالی که طلاق این روزها مثل خوردن آب معدنی دسترس پذیر شده، راحت می توان به داگاه رفت و یک بطری طلاق خرید، در محضر حق شکستن پیوند زناشویی بسیار سخت و سهمگین است. شرط و شروطی بسیار دارد که آدم ها پس از آن حق دارند به طلاق بیاندیشند. سوالم از شما این است: چقدر هزینه کردید؟ و چقدر تحمل مشقت کردید برای اصلاح ارتباطی که خراب شده بود؟ آیا اگر اشتباهاتی که شوهرتان مرتکب شد، پدرتان مرتکب می شد، باز هم حاضر می شدید پیوندتان را بگسلید؟

اما، خواب مرده نماد فرصتی تمام شده است. این در حالی است که چه بسا برای شما و همسرتان همچنان وقتی برای اصلاح وجود داشته یا دارد. نمی دانم. به هر حال، این شما هستید که برای زندگی تان تصمیم می گیرد.