تعبیر خواب پا برهنه در فروشگاه

تعبیر خواب-کفش-فروشگاهمرضیه:

خواب دیدم پا برهنه هستم. .با پدر و مادرم وارد یه فروشگاه شدیم برای خرید . اول خواستم صندل و دمپایی بگیرم. دوتا کفش بابام داد بزرگ بود برای پام.
خودم یه کفش کالج زرد رنگ. البته نه زرد روشن…یه زرد تیره..شاید نارنجی.. پوشیدم. اندازه بود اما خوشفرم نبود. .بنداش رو کشیدم و محکمش کردم و گفتم همین خوبه… خواستم درش بیارم پولشو حساب کنم خواهرم گفت تو که پا برهنه ای درش نیار. همینجوری برو حساب کن بریم
بعد این خواب ، نزدیک صبح خواب مادر بزرگم که تازه فوت شده رو دیدم: داشتیم براش قبر انتخاب میکردیم! خودش گفت روی قبر پسر شهیدش خاکش کنیم!! من گریه کردم و گفتم برام دعا کن!!

 

تعبیر خواب :

این که وارد فروشگاه می شوید، نشان می دهد توانایی برای تغییر خود و در نتیجه زندگی تان را دارید. این خوب است. پا برهنه بودن به معنی ابزار لازم برای فعالیتی را نداشتن. برای مثال شما نمی دانید به عنوان یک همسر چکار باید بکنید یا آداب معاشرت با فامیل و دوست و آشنا را بلد نیستید. البته اینها فقط مثالهایی برای روشن شدن ذهنتان هستند. خوب، شما پا برهنه هستید، یعنی نمی دانید یا نمی توانید کاری را به انجام برسانید؛ اما به فروشگاه می روید که نشان می دهد اگر بخواهید می توانید اوضاع را تغییر دهید.
پدرتان به شما کفش نا مناسب می دهد و خودتان کفشی را انتخاب می کنید که نمی پسندید. دوست خوبم، متاسفانه پدر شما بر خلاف خواهرتان قدرت تشخیص خوبی ندارد و نمی تواند در مشکلات به درستی شما را هدایت کند. توصیه می کنم بیشتر از مشورت خواهرتان سود ببرید؛ اما کلید اصلی خواب محکم کردن بند کفشی زرد رنگ است که دوستش ندارید!!!!
این تفسیر به صراحت کم توجهی شما به خودتان را نشان می دهد. توصیه خواب به شما این است که کفش قرمز، سبز، آبی و همه رنگهای شاد و دوستانه و پر محبت را به پا کنید. در کارهایتان انرژی داشته باشید و به خودتان و اطرافیانتان عشق بورزید. اگر جلوی آیینه می ایستید از تماشای خودتان و از بودنتان به وجد بیایید. پیام خواب این است. احساس و اشتیاق که باشد آدم می گردد و زیبایی های زندگی را می یابد.
تعبیر خواب بعدیتان تا حدودی همان معنای بالاست. تا زنده هستید زندگی کنید. شهید معنای فدا شدن می دهد و مادر بزرگ مرحومتان کسی است که دیگر فرصتی برای زندگی ندارد. پس برای خودتان قبری از فدا شدن و تهی شدن از خواسته هایتان نکنید. چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش.