تعبیر خواب پای قطع شده دخترم

زن-دوممعصومه :

نمیدانم اول صبح بود یا آخر شب که باران م یبارید.  هوا لطیف بود،  داشتم لباس برمیداشتم، نمیدانم شاید به مسافرت میرفتم به همراه دخترم .  بعد توی کوچه مان که یک کوچه باغ است بودم. بهمراه شخصی بودم نمیدانم چه شخصی  و با آن شخص که فکر کنم خانم بودند قدم میزدیم . دخترم که ۱۵ سالشه ولی درخواب بچه تر بود مثلا” ۸ ساله، سوار دوچرخه بود،  از کنارم رد شد و گفت مامان من میخوام دوچرخه سواری کنم . گفتم مواظب باش، آروم برو.

(دختر خانمی ساکن آپارتمان کناری ما هستند که اتفاقا” دیشب در واقعیت با آمدن زنی با دوبچه مشخص شد شوهرش با وجود داشتن  زن و بچه با وی نیز ازدواج کرده بود که  بلوایی به پا شد که این دخترخانم که زن دوم بود از خجالت بیرون نیامد . البته اصلا” حتی سلام علیک نیز با کسی نداشت). این دختر خانم جوان و زیبا از کنارمون رد شد و سلام کرد و با حالتی صمیمی با دخترم صحبت کرد . من در دلم گفتم انگار نه انگار مغرور بود و با کسی سلام علیک نمی کرد و نه انگار که دیشب چه بلایی سرش اومد . خلاصه صدای گریه دخترم اومد که  در چند قدمی ما از دوچرخه افتاده بود و با حالتی بچه  گانه و مسخره بلند بلند گریه میکرد. با آنکه نگران بودم ولی به خاطر اینکه لوس نشه کاری نکردم و گفتم من که بهت گفتم مواظب باش چرا احتیاط نکردی؟ بعد دیدم خیلی مسخره و بلند مثل بچه ها گریه می کنه. دویدم که بهش بگم ساکت مردم دارن استراحت میکنن، حتی خواستم بزنم توی دهنش که یکدفعه دیدم دخترم پاشو که از زانو قطع شده بود بهم نشون داد و من آتش به جانم افتاد که: ای خدا ، پاش قطع شده که  داره اینطوری گریه میکنه… بمیرم من که اهمیت ندادم و هوار میکشیدم تو همسایه ها که آمبولانس خبر کنید و خدا میدونه چه جهنمی در خواب برام ایجاد شد که بیدار شدم و تا الان قلبم درد میکنه.

 

تعبیر خواب :

پیام خواب شما هشدار نسبت به نحوه تربیت دخترتان است. هشیار باشید که با سانسور کردن احساسات و خواست های طبیعی او و جلوگیری از برآورده شدن نیازهای متناسب با سن و سالش موجب می شوید تا او نیز زنی وامانده در جامعه و گرفتار نابهنجاری های رفتاری شود.

متاسفانه در زمینه تربیت دختر در ایران نواقص فرهنگی جدی وجود دارد. شما از دخترتان می خواهید خانم باشد، احساسات و هیجانات طبیعی اش را سانسور کند و… به این ترتیب، دختر ایرانی گرفتار نقص شخصیتی می شود. نتیجه این نقص فقدان اعتماد به نفس و آمادگی برای روبرو شدن با دشواری های زندگی است. این چنین زنی شناخت سلامتی از خود ندارد و یا به سادگی در دام ناکسان می افتد و یا می پذیرید که وارد زندگی زن دیگری شده و خانه اش را روی ویرانه خانه دیگری بنا کند. هوشیار باشید که دخترتان را در چنین فقدان و رویکرد اشتباه فرهنگی تربیت نکنید. فضایی برای بروز هیجانات نوجوانی او فراهم آورید و به جای مهار کردن، دانش استقلال شخصیت و روی پای خود ایستادن را به او بیاموزید.

باران بر سر هر گیاهی می بارد و باعث رشد می شود. یک مادر نیز مانند بارانی است که باعث رشد کودکش می شود. باید دید این باران روی کدام ویژگی های شخصیتی می بارد. مادری کامل مادری است که باران حضور و تربیتش تمام ابعاد شخصیتی فرزند را پوشش دهد. هنگامی که با زنی درون کوچه همگام می شوید، مسیری را نشان می دهید که از بعد فرهنگی آن را باور کرده و معتقد به آن هستید. در این بین، دختر هشت ساله دوچرخه سوارتان اشاره به بعد مستقل و متکی به نفس کودک دارد که باید روی پاهای خودش بایستد. آن دختر جوان نماد ثمره ای است که نوع تربیت برچسب زننده فرهنگ جاری به بار می آورد: زنی تحریف شده که حقوق خود را باز نشناخته و حاضر می شود تن به ازدواج با مردی متاهل دهد.

اما، پای قطع شده اشاره به محدودیت هایی دارد که برای دختر ایجاد می کنیم و ذهنیت اشتباهمان این است که با محدود کردن او را حفظ می کنیم، حال آن که محدودیت منتج به نقصان و ناتوانی برای روبرو شدن با دشوارهایی زندگی واقعی می شود. گریه های کودکانه دختر دقیقا همان گریه های مستاصل شما را بازتاب می دهد. کودکانه یعنی به احساسات درونی مان باید بها دهیم. کودک نیازمند توجه است و تحت تاثیر تربیت، شخصیتش رشد می کند و گریه اشاره به زبان احساسی است که فقدان را باز می تاباند.

دوست خوبم، به تمام ابعاد شخصیت دخترتان توجه کنید و در تربیت او بکوشید شخصیت مستقل و متکی به نفس را در او تعالی دهید. آمبولانس اشاره به لزوم تغییر نگرش سریع و موثر دارد. در واقع، آمبولانس راه را نشان می دهد. رویه سلامت را با قوت در بهبود شرایط در پیش بگیرید.