تعبیر خواب پاهای ورم کرده / پارچه برای رخت خواب

تعبیر-خواب-ورم-پا
مباره برای زندگی

فاطمه:

یکی از اقوام ما در اثر سرطان حدود ۵ روز پیش فوت کردن .خانمی ۵۰ ساله بودند .این اواخر تمام بدنشون به خصوص پاهاشون ورم کرده بود تا فوت کردند توی این مدت مریضی و بعد از مرگشون ۳ نفر از جمله خود من ایشون رو توی خواب دیدن که تمام بدن کاملا خوب شده فقط پاها ورمش باقی مونده بود و همون بی حالی ناشی از بیماریشون رو داشتن . توی خواب آخری که بعد از مرگشون بوده ایشون پارچه ای رو آوردن و به بقیه گقتن که این پارچه رو ببرید برای رخت خواب

 

تعبیر خواب:

ایشون عاقبت به خیر شده اند. پارچه و تخت خواب اشاره به وضعیتی دارد که در آن به سر می برند. پارچه پوشش ایجاد می کند و رخت خواب نماد آرامیدگی است. رویا نشان می دهد ایشان بعد از مرگ در حالتی آرامیده قرار گرفته اند. طبعا، این نشانه خوبی است و خبر از بخشودگی می دهد.

ورم پا

اما، ایشان یک صفت بد نیز داشته اند: مقهور شرایط می شدند. این وجه رویا پیامی برای شما و کسانی که خواب ایشان را دیده اند دارد. هنگامی که بدن خوب شده و فرد به واسطه ورم پاها حالتی بیحال و بی رمق دارد، مشخص است فرد درگیر روحیه انفعالی است.

شاید شرایط باب میل نباشد، شاید اوضاع در هم بپیجد، بسیار خوب، برای همه چنین تنگناهایی پیش می آید، آیا راهش تسلیم شدن و زانوی غم بغل کردن است؟ خیر، روحیه جنگندگی را در خودتان حفظ کنید. تا زمانی که می توان مبارزه کرد و برای بهبود شرایط جنگید، متوقف نشوید.