تعبیر خواب وضو در حرم

تعبیر-خواب-با-هم-دیگرباران:

خوابی دیدم نمیدانم تعبیر دارد یا نه. چون چند وقت هست انگشتری دیدم چون زیبا بود همش در فکرم هست بخرم یا نه .

خواب دیدم در حرمی هستم نمیدانم کدام امام. همه خانم ها می‌خواستن نماز بخوانن و انگشترهایشان را گذاشته بودند جایی که وضو میگیرند. انگار جوری بود که به امانت داده بودند تا بعد نماز پس بگیرند.انها داشتند نماز می‌خواندند خواهرم با من بود. من می‌خواستم وضو بگیرم ولی چون انگشترهایشان انجا بود با خود گفتم نکنه فکر کنن می‌خوام انگشترهایشان را بردارم .و برای وضو نرفتم .

 

تعبیر خواب :

اگر انگشترهایی که در خواب دیدید، حلقه بودند، در ارتباطتان با مردان فامیل، آشنایان و کلا مردان غیر محرم مشکل دارید و همه اش حواستان به این است که دیگران چه فکر می کنند، نکند فکر بد کنند و… این امر باعث اضطرابتان شده و در نتیجه ترجیح می دهید فاصله تان را حفظ کنید. اما اگر انگشترها حلقه نبودند، در خانه دیگران و مهمانیها احساس راحتی نمی کنید و معذب هستید. در نتیجه ترجیح می دهید رفت و آمدهایتان را کم کنید. دوست خوبم، قلبتان را از این احساسات پاک و ذهنتان را از چنین خیالاتی رها کنید.

امام نماد الگو و سیاقی است که باید پیروی کنید. زنان نمازگزار اشاره به بجا آورندگان طریقت دارند.  وضو رهایی از افکار نفسانی و انگشترها نماد داشته هاست. در محیط زندگی، ما به ناگزیر با داشته های دیگران در ارتباط هستیم. وارد حریم زندگی فرد می شویم، با همسر و فرزند او بگو بخند داریم و… در همه این موارد لازم است امانتدار خوبی باشیم.

شما باخواهرتان هستید تا خواب نشان دهد رویکرد اشتباهتان ریشه تربیتی دارد. وضو بگیرید،یعنی ذهنتان را از فکرهای اشتباه پاک کنید و بپذیرید یک وجه امین بودن پذیرش مسئولیت امانت داری است. به عبارت ساده، ذهنتان را از وسواس‌های ذهنی پاک کنید و از با دیگران بودن لذت ببرید. انسان‌ها آفریده شده‌اند تا با هم‌دلی و حضور در میان جمع، به خوشبختی مشترک دست یابند.