تعبیر خواب نزدیکی با همسر

تعبیر-خواب-رابطه-جنسی-همسرعلی :

خواب دیدم در حال نزدیکی با همسرم بودم که پدرم و بعد مادرم وارد خانه مان شدند !!!

 

تعبیر خواب :

آرامش زندگی شما مختل می شود، زیرا به دیگران اجازه می دهید وارد حریم شخصی تان شوند. این شما هستید که باید امور را مدیریت کرده و از مرزهای زندگی تان مراقبت کنید. محکم و محترمانه به دیگران مرزهای قرمز حریمتان را نشان داده و مشخص کنید متولی امورتان هستید.

 

علی :

باسلام خیلی ممنون از اینکه لطف کردین و وقت گذاشتین برای تعبیر خواب و ارسال پاسخ، خیلی متشکرم زنده باشید.