تعبیر خواب موهای ژولیده

تعبیر-خواب-پرستیژ-زنمهسا :

من حدودا دو شب است که خواب میبینم موهای سیاه بلندم کثیف و چرب و ژولیده است. یک شب هم خواب دیدم موهایم بسیار ژولیده است و جلوی صورتم ریخته شده و کاملا جلوی صورتم را پوشانده. موهای من در دنیای واقعی اگر جلوی صورتم ریخته شود تا پایین گردنم از بلند بودن ادامه دارد؛ اما در خواب انقدر موهایم ژولیده بود که انگار جمع شده بود و تا پایین چانه ام اندازه اش بیشتر نبود. البته گره نخورده بود فقط جمع شده بود. ممنون میشم اگر تعبیرش را بگویید.

 

تعبیر خواب :

در کارهایتان متوجه اهمیت پرستیژ و نقش ظاهر در پیشبرد امور نیستید. تصور کنید در یک محیط رسمی با لباس نامتعارف حضور یابید یا زمانی که در یک آزمون استخدامی، نتوانید اضطرابتان را کنترل کرده و مدیر احساس کند تسلط کافی را ندارید.

تعبیر خواب مو سطح آمادگی فرد برای روبرو شدن با مسائل است و صورت بخشی از انسان است که احساسات را باز می تاباند. تعبیر خواب صورت پوشیده شده با موی چرب و ژولیده این است که شما نسبت به اهمیت پرستیژ در مناسبات و تاثیری که در رسیدن شما به اهدافتان می گذارد، بی توجه هستید. مگر می شود با دنیایی از دلهره در مسابقه رقص شرکت کرد و اول شد؟ مگر می شود با رفتاری بی توجه و سر به هوا مدیریت یک شرکت را به عهده گرفت و از پس کار به خوبی برآمد.

دوست خوبم، پرستیژ مبتنی بر یک سری قواعد است که نقش بدنه ماشین وجودمان را بازی می کنند. همان طور که بدنه ماشین عملکرد آیرودینامیکی و حفاظتی دارد و موجب می شود تا مقاومت محیط شکسته شده و ماشین عملکرد خود را داشته باشد، پرستیژ وسیله ای برای تسهیل شرایط و میسر کردن عملکرد فرد است. البته منظور بنده از پرستیژ هم منش و هم پوشش است.

به هر ترتیب، اگر می خواهید به اهدافتان دست یابید، مراقبت بیشتری نسبت به سلوک و احساساتتان داشته باشید و با خود اصلاح گری و توجه به مناسبات بیرونی سعی کنید سطح تاثیرگذاریتان را ارتقاء بخشید.