تعبیر خواب موسیقی و دو عقاب

موسیقی-عقاب-پاسجاد:

من خواب دیدم که روی صندلی یا مبل نشستم و فردی سمت چپ من نشسته کسی شبیه دوست اما من صورت او را ندیده و نشناختم. به او گفتم بلند شو برویم. کمی نیم خیز که شدیم و به سمت چپ می خواستیم برویم او به من گفت بشین و مرا نشاند. دیدم از سمت چپ دو عقاب به سمت ما آمدند فکر کنم قهوه ای بودند. آن دو عقاب هر یک کنار یکی از پاهای من نشستند و با صورت و منقار خود به دور پاهای من می چرخیدند و از پاهای من نیز موسیقی پخش می شد و عقاب ها همانطور هی دور پاهای من سر می چرخاندند. بعد فردی که سمت چپ من نشسته بود گفت هم این عقاب ها دارند از پاهای تو نفع می برند و هم پاهای تو از آن ها.

 

ممنون میشم تعبیر خواب مرا بگویید.

تعبیر خواب:

با ژرف بینی تعادل را در زندگی تان ایجاد کنید. در واقع، شما مصداق این بیت هستید که: آب درکوزه و ما تشنه لبان می گردیم/ یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم. به دلیل عدم تمرکز و نداشتن نگاه دقیق و همه جانبه، فرصت های ارجمندی که در دسترستان هست را نادیده می گیرید. آیا این گونه نیست؟

خواب هشداری به شماست تا اگر قصد رسیدن به شادکامی و موفقیت را دارید، به پیرامونتان توجه کنید. تعبیر خواب عقاب تیزبینی و ژرف نگری است. آیا عقاب بر بلندای آسمان اوج نمی گیرد و احاطه ای همه جانبه به مسائل ندارد؟ شما نیز باید در قبال مسائلتان این گونه باشید. دوستی که صورت او را نمی بینید، اشاره به فقدان تشخیص شما از فرصت هایی دارد که وجود دارد. پس بی توجهی را کنار بگذارید و هوشیار و ملتفت باشید.

اما، عقاب ها دو تا هستند. تعبیر خواب عدد دو سوی چپ و راست وجود و اشاره گر به یکپارچگی است. به بیان ساده، هم از نظر منطقی و هم احساسی باید نگاهتان را عمق بخشید؛ اما تعبیر خواب پا محیط هایی است که قادر به حضور در آنها هستید. شما با پاهایتان وارد خانه، محیط کار و جاهای مختلف می شوید. پا در خواب اشاره به همین توانایی حضور در موقعیت های مختلف دارد؛ و تعبیر خواب موسیقی هارمونی و هماهنگی است.

نگاه ژرف بین به شما کمک خواهد کرد تا هماهنگی و تعادل را زندگی و مناسباتتان با محیط برقرار کنید و ضمن نفع رساندن به افرادی که با آنها در ارتباط هستید، از منافع ارتباط نیز بهره مند شوید. در حقیقت خواب شما فرمول صحیح فروش را نمایان کند. یک فروشنده خوب کسی است که به دنبال رابطه برنده- برنده می گردد. فروشنده خوب سود خویش را در برنده شدن مشتری می بیند و این فرمولی صادق برای زندگی و موفقیت در عرصه های مختلف است. اگر می خواهید در اجتماع و محیط خانه و کار انسان موفقی باشید، هماهنگی را در دو کفه ترازوی منافع خود و منافع دیگران برقرار نمایید.

نهایت کلام این که به استعدادهای خدادادتان اعتماد کنید و با آگاهی افزونتر سکان کشتی زندگی را به دست بگیرید.

یک نظر

  1. سایت خوبی داری