تعبیر خواب ماهی و سفره پلاستیکی

young woman with her head in her hands

فهیمه :

با سلام.من خواب دیدم یه تعداد زیادی ماهی داشتم که برده بودم یه جایی مثل حوض یا جوی آب تو خونه یکی از اقوام و اونجا چون سفره ای پلاستیکی توی آب بود ماهیها لابلای اون گیر کرده بودند و بعضیهاشون مرده و یا نیمه جون شده بودند. البته خیلیاشون هم زنده بودند.

 

تعبیر خواب :

عجب، حواستان به منافع و خیرتان پرت است. می بینید، اما هوشیار نمی شوید؟! دوست خوبم، هیچ کس جز خودتان قادر نیست، جلوی ضر و زیانی که متوجه تان است را بگیرد. ماهی در پهنه آب شنا می کند و نماد تجربیات و یا عواید ناشی از فعالیت ماست. سفره نیز فضایی است که غذا روی آن برای افراد تدارک دیده می شود و نماد تدارک دیدن است.

به این ترتیب، خواب نشان می دهد شما هوشیاری لازم برای تدارک شرایطی را ندارید که از منافع و داشته هایتان سیانت کند. بعضی آدم ها هستند، که تخریب های کوچک را جدی نمی گیرند. آنها حواسشان نیست: سر چشمه شاید گرفتن به بیل. چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. در برابر کاستی ها ولو به ظاهر کوچک حساس باشید، زیرا بعضی چیزها هستند که مانند اثر پروانه ای عمل می کنند: کاستی کوچک گاه بحرانی بزرگ را رقم می زند.

ضمنا، باور من این است که آن خویشاوندی که نزدشان رفتید، چنین خصیصه ای دارند و چندان آدم های هوشیار و متوجه ای نیستند. به لقمان گفتند ادب از که آموختی، گفت از بی ادبان.