تعبیر خواب لباس عروس سورمه ای

تعبیر-خواب-لباس-عروس-سورمه ایسمانه :

شب گذشته خواب دیدم که جشن عروسی خودم با همسرم است. لباس عروسی من سفید نبود. سرمه ای رنگ و بسیار زیبا بود. سالن بزرگ  و کلی مهمون و بساط شام … از من که پرسیدن چرا لباست سفید نیست گفتم تو عروسی قبلیم سفید بوده (یاد عروسی واقعی خودم افتادم تو خواب) … وقتی عروسی تموم شد و می خواستیم بریم خونه، دیدم به جای من یکی از آشناها که خانومه جلوست و من عقب. ناراحت نشدم اما تعجب کردم. بعد دیدم یکی به همسرم پول داد و گفت دنبال یه ماشین عروس برن که کسی رو ندارن. همسرم هم منو گذاشت تو خیابان و با اون آشنا رفتن. من منتظر بودم. سردم بود اما تو خواب همش فکر می کردم که یعنی چی این اتفاقا…. تو انتظار بودم که بیدار شدم….

 

تعبیر خواب:

در آستانه فصل جدیدی از زندگی قرار گرفته اید که می تواند آثار بسیار مخربی برای شما داشته باشد. سوالی از شما دارم: خوشبختی واقعی چیست: داشتن قلب همسر و عزیزانتان یا غرق بودن در فرصت ها و لذت های ریز و درشت؟ آیا کسی که قلب ها را دارد هیچگاه تنها می ماند؟ آیا صاحب قلب ها هیچگاه گرفتار سرما و انجماد می شود؟ از لای تجملات و میان مرداب لذات بی حاصل خارج شوید. هوشیار باشید و زندگی تان را دریابید.

تعبیر خواب لباس عروس فرمی است که فصل جدید زندگی روبرو می شویم. لباس شما زیباست، بلی؛ اما رنگ سورمه ای آن در قیاس با لباس اصلی عروسیتان اشاره به سازشی دارد که با شرایط جدید دارید. گاه آدم سر خود را مانند کبک در برف فرو می کند تا شکارچی زندگی اش را نبیند. این برف می تواند هر چیزی باشد. برای شما سرگرمی های روزانه و احتمالا ارتباطات با دوست و آشناست. ضیافت شام عروسی و انبوه میهمان ها به انسانی اشاره دارد که غرق در گپ و خوش بودن با دیگران است؛ اما در این میان، چیزی خالیست. شما به عقب هل داده می شوید و جایتان را چهره هایی که قواعد بازی را بلدند می گیرند.

ناگهان میانه خیابان باز می مانید. خیابان اشاره به مسیر دارد و تعبیر خواب خیابان یعنی راه رسیدن به هدف و برای شما یعنی تلنگی تا درک کنید، مسیر را اشتباه رفته اید و آن سرمای جان سوز نتیجه همین خطای استراتژیک است. پول توانمندیست و همسرتان تحت شرایطی که بی توجهی شما آفریده به دنبال مراسمی دیگر می رود و درگیر پر کردن تنهایی کسان دیگری می شود. آنچه باقیست: تنهایی شماست.

دوست خوبم، چشم هایتان را باز کنید. فریب خوشی روزگار را نخورید. به جای انبوه هم پیاله ها به دنبال بازیابی قلب کسانی باشید که برایتان اولویت اول زندگی شمرده می شوند. حواستان که نباشد، چشم باز می کنید و وجودتان را گرفتار انجماد بی پناهی و فقدان قلب های دوستدار مهربان می بینید.