تعبیر خواب فیل بزرگ در قفس

تعبیر-خواب-فیلبهار:

خواب دیدم نمیدانم خاله م مرا برد یا با هم رفتیم. یه جایی بود که یک فیل بزرگ را در قفس کرده بودن. من کنار قفس ایستاده بودم و دستم را از میله ها رد کردم و فیل را ناز می‌کردم تا من را نگاه کند؛ ولی نگاه نکرد. در صحنه ای دیگر دیدم که بچه فیل‌ها را از یه قفس بیرون می‌آورن و به مردم می‌دهند تا مدتی با آنها بازی کنن و با آن‌ها  راه بروند.  بعضی از بچه فیل‌ها را در قفس نمی‌بردند فکر می‌کنم می‌خواستن آنها را بکشند. در یک صحنه دیدم اینگار گوش یک بچه فیل را کندند.

 

تعبیر خواب :

به صراحت می توان گفت، بزرگترین بدبختی انسان از دست دادن خودآگاهی است. شاید بهترین تفسیر رویای شما را بتوان در قالب کاریکاتوری به تصویر کشید که چند سال پیش دیدم. در صحنه اول زندانی مشغول کندن میله پنجره زندان بود. در صحنه دوم میله را در بالای تخت کوبیده، لباس را به آن آویخته و خود خوابیده بود. ذهن خود آگاه و هویت را که از فرد بگیریم، او تبدیل به موجودی فاقد انگیزه برای ابراز وجود و هر نوع حس تعالی طلبی می شود.

در رویای شما، فیل بزرگ نماد قدرت و ظرفیت های اقدام است. اما، او به احساس و انگیزه ای که شما با نواختن ارائه می دهید، وقعی نمی گذارد. فیل بزرگ درون زندان حبس است، نه به دلیل فقدان توان، بلکه به دلیل نداشتن هویت و انگیزه. سوال اینجاست: فیل چرا به چنان وضعی دچار شده است؟ بقیه خواب راز ماجرا را بر ملا می کند. بچه فیل اشاره به خصلت های پایه دارد. بچه فیل قدرت هایی است که ما داریم و در اثر تجربه یاد می گیریم از آن ها چگونه استفاده کنیم. اما بچه فیل ها برای بازی به افراد سپرده می شوند. کمی دقت کنید. داستان ساده است. هنگامی که آدم ها بازیچه خواست ها و تمایلات دیگران می شوند، زمانی که فرهنگ حاکم ما را شرطی و گرفتار خواست دیگران می کند، روح تعالی طلب ما کشته شده و فیل قدرت درونمان به جمود مبتلا می شود.

برای همین است که گوش بچه فیل ها را می برند، یعنی سنسورها و قوای حساسه را از فرد می گیرند و او دیگر نمی تواند درک درستی از خواست ها و آرزوهای واقعی خود داشته باشد… و به این ترتیب، درون زندان شرطی شدگی گرفتار می شود.

دوست خوبم، رویا به شما پیام می دهد مراقب آثار سوء شرطی شدگی باشید. شاید ما توانایی های زیادی داشته باشیم، اما برای استفاده از آن ها ابتدا باید خود را از قید و بند نگاه دیگران و آموزه های بد تربیتی و فرهنگی رهایی بخشیم. اگر می خواهید به فیل کمک کنید از زندان رها شود، ابتدا گوشهایش را به او باز گردانید.