تعبیر خواب فروش در خانه

A silhouetted woman runs at sunset.

فرامرز :

سلام،خواب دیدم که یک کاسب تو خونمون تمام اجناسشو برای فروش به معرض نمایش گذاشته طوری که جای سوزن انداختن تو خونمون نیست تعبیرش چیه؟

 

تعبیر خواب :

دوست خوبم، همه چیز دیگران نیستند. قرار نیست زندگی و هم و غم آدم این بشود که دیگران درباره او چه فکر می کنند و چه باید بکند تا نظر آنان جلب شود. فردی که گرفتار چنین مصیبتی باشد، مهرطلب یا دیگرخواه است. او حریم خصوصی ندارد و در نتیجه طعم آرامش و رضایت خاطر را نیز نمی چشد.

در رویای شما، خانه نماد آرامش خاطر است و زمانی که می گویید جای سوزن انداختن نبود، یعنی این آرامش مختل شده و نقصان گرفته است. اما، دلیل نقصان باز می گردد به فروشنده و انبوه اجناس فروشی. فروشنده نماد عرضه کننده است. کسی که کالاهایش را می خواهد به هر ترفندی شده به مشتری بفروشد و نظر رضایت مشتری را جلب کند. انبوه اجناس نیز اشاره به این دارد که کل رفتار و زندگی فرد جنبه فروشی پیدا کرده و فرد می کوشد خود را عرضه و مایه جلب توجه دیگران شود.

دوست عزیز، سررشته زندگی خود را به دست بگیرید و ستونی استوار برای وجودتان بنا کنید. به فکر دیگران باشید، اما زندگی تان حریم داشته باشد و اجازه ندهید خواست دیگران در مسیر بودنتان ایجاد اخلال کند.