تعبیر خواب فرمان ماشین

تعبیر-خواب-فرمان-ماشینسیمین- خواب اول

من چند تا تیکه از خوابم را برایتان میگویم چون کل آن یادم نمی آید. در یک جای خواب دیدم ماشین را همسرم پارک کرده ومن داخل ماشین هستم. ماشین جای بدی پارک بود وجلوی راه بقیه را گرفته بود. من از پسرم خواستم ماشین را جای بهتری بگذارد؛ ولی پسرم هم سرسری ماشین را پارک کرد و رفت. من استرس داشتم چکار کنم و تصمیم گرفتم خودم ماشین را جابجا کنم واز همان صندلی عقب خواستم کلاچ دنده بگیرم که ماشین روبه عقب حرکت کرد و من با عجله پریدم جلو که ماشین را نگه دارم ولی در کمال تعجبم ماشین رو به عقب و سربالایی در حال حرکت بود وهیچکدام از وسایل ماشین از جمله دنده و ترمز کار نمی کرد وفقط فرمان را گرفتم و به عقب نگاه میکردم تا با چیزی برخورد نکنم.

دریک جای دیگر خواب دیدم همسرم دو تا ماشین زیبا ومدل بالا گرفته یکی دست خودمان بود ودیگری دست پدرم که مسافرت برویم ولی در بین راه همسرم گفت باید ماشین را پس بدهم وماشین قدیمی خودمان را سوار شویم ومن ناراحت شدم وگفتم چرا این کار را جلوی بقیه کردی من خجالت میکشم. ویک جای دیگر خواب دیدم یک جاده دریایی یا رودخانه میباشد که در آن قایقها وکشتیهای زیادی حرکت میکنند وهمسرم هم در این جاده بود وبه جای قایق خودش روی آب شناور بود وهمراه قایقها حرکت میکرد. دستاش رو باز گذاشته بود و خیلی تند در آب میرفت وخودش ازین کار لذت میبرد.

 

خواب دوم

در خواب بودم. بعد از ظهر بود و دیدم دخترم امد پیشم که هشت ساله است. دیدم موهای چتری اش را با سنجاق عقب داده و موهای پشتش دم اسبی بود. بعد دخترم تبدیل به همسرم شد با همان شکل موها و اطراف موهای همسرم هم مدل آلمانی بود؛ یعنی بغل موهاش خیلی کوتاه بود ومن تعجب کردم و گفتم تو این شکلی بازار رفتی؟ واوهم با اعتماد به نفس کامل در حالی که کت وشلوار نویی را به تن کرده بود گفت آره چیزی نیست که… و من رفتم در اتاق پذیرایی ودیدم دختر کوچکم تمام کفشها را ریخته جلوی در و من با ناراحتی داشتم همه کفشها را جمع میکردم و داخل خانه می ریختم حتی کفشهای قدیمی که دیگر استفاده نمیکردیم هم بود.

 

تعبیر خواب اول:

به شما توصیه بسیار اکید می کنم کتاب «تضادهای درونی» نوشته کارن هورنای را مطالعه کنید. دوست خوبم، خواب ها بخش های ناشناخته  شخصیت ما را برایمان آفتابی می‌کنند تا بتوانیم با شناخته بهتر خود زندگی سالم‌تری داشته باشیم. خواب شما نشان می‌دهد به نحو نامطلوبی درگیر نحوه نگاه دیگران هستید و قضاوت بر اساس انتظارات و خواست دیگران باعث ایجاد استرس شدیدی در شما می‌شود.

تعبیر خواب ماشین نگرش فرد است. سربالایی نماد سختی است و هنگامی که در سربالایی فرمان را به دست گرفته و فقط مراقبت می‌کنید تا به کسی یا جایی نخورید، یعنی در زندگی تلاش اصلی‌تان این است که بد دیده نشوید. سرشته زندگی شما در دستان دیگران است و به سادگی آرامش شما و زیبایی‌های زندگی به خاطر ذهنیت وسواس گونه‌تان از دست می‌رود.

گاهی وقت‌ها باید بی‌خیال ایستاد و اجازه داد تا دیگران هرچقدر دلشان می‌خواهد بوق بزنند.

در صحنه دوم، باز هم ترس‌ها و دلنگرانی‌هایی بازتاب می‌کند که پس از یک شکست حادث می‌شود. از دست دادن ماشین مدل بالا و بازگشت به ماشین قدیمی یعنی موقعیتی که پنداشته‌اید و جلوی دیگران به آن بالیده‌اید خراب شود و حال شما فکر می‌کنید آسمان به زمین آمده و دیگر آبرویی ندارید تا جلوی دیگران سر بلند کنید. اما، جهان واقعی همین است. گاه انسان جلوی دیگران به سختی شکست می‌خورد و بسیاری چیزها را از دست می‌دهد، گاه کاخ آرزوهای انسان ویران می‌شود. در این بین، انسان‌های متعادل کسانی هستند که واقعیت شکست را پذیرفته و دوباره روی پاهایشان می‌ایستند و زندگی را از نو می‌سازند.

اما، صحنه آخر یک ویژگی برجسته همسرتان را نشان می‌دهد. او انسانی به خود متکی و مسلط است. شاید گاه رفتارش کمی بوی بی‌توجهی و سهل‌انگاری بدهد، اما خودساختگی او ستایش برانگیز است و رویا دارد وجه ارزشمند شخصیت او را به عنوان یک الگو نشان می‌دهد. از همسرتان خوداتکایی را بیاموزید و آن گونه که او در میان قایق‌ها سربلند و شاد پیش می‌رود، در میان دیگران مسیر زندگی خود را برگزینید و از زندگی کردن بر مبنای آرزوها و خواسته‌های خود لذت ببرید. خودتان باشید تا بتوانید زندگی را تجربه کنید.

تعبیر خواب دوم

معنای خواب دومتان به بستر درست فکری شما بر می‌گردد که باید مناسبات فضا را رعایت کرد. به خاطرتان باشد در خواب اول، همسرتان با کمی سهل‌انگاری ماشین را جای بدی پارک کرده بود. اینجا هم دخترتان به همسرتان تبدیل می‌شود تا اشاره به این کند که رفتار سر به هوای او به پدر رفته است. اما زیباترین تصویر در تداعی انبوه کفش‌ها و درب خود را نشان می‌دهد. درب محلی برای ورود به مکانی است و هر مکانی آداب خود را دارد. اما کفش ویژگی‌هایی است که فرد برای حضور در هر محل خود را به آن آراسته می‌کند.

رویا نشان می‌دهد برای دختر بچه کفش‌های مختلف تفاوتی ندارند. او بر مبنای احساسات و خلق و خوی وراثتی ممکن است هر کفشی را بپوشد؛ اما انسانی خودساخته می‌داند تحت هر شرایطی باید چگونه کفشی را بپوشد و در هر موقعیتی باید مقتضایت شرایط را مد نظر قرار دهد.

دوست خوبم، شما متوجه تناقض شرایط با رفتار هستید. قدر این وجه مثبت شخصیتتان را بدانید. در حقیقت، شما بر عکس دختر یا همسرتان انسان کم توجه و سهل انگاری نیستید؛ اما لازم است بیاموزید تحت هر شرایطی دقیقا چگونه باید عمل کنید؟ چگونه باید از درب مادر بودن وارد شوید؟ چگونه باید از درب همسر بودن وارد شوید؟ و چگونه برای هر موقعیتی باید رفتار مناسب را نشان دهید. برخی چیزها نیز هست که باید از آن‌ها دل کند و رهایشان کرد. کفش‌های کهنه را دور بیاندازید. دختر ۸ ساله دیگر بچه ۴ ساله نیست و نوع رفتار با او باید متفاوت و به فراخور سن و سالش باشد. متوجه منظورم می شوید؟! مزیت‌ها را ببینید، معایب را بشناسید و به گونه مناسب عمل نمایید.