تعبیر خواب علی شمخانی بینی اش را عمل کرد و مرد

علی-شمعخانیستاره:

در خواب دیدم کسی داشت می گفت، دبیر شورای عالی امنیت ملی (دریابان شمخانی) بینی خود را عمل کرده و مرده است.

 

تعبیر خواب :

بینی وسیله بویایی است؛ یعنی به ماهیت مواد از روی بوی آن پی می برد. تعبیر خواب بویایی، تشخیص ماهیت از روی عوارض است. عمل کردن بینی یعنی برای دیگران ظاهر خود را آراستن و تعبیر خواب عمل زیبایی بینی یعنی تشخیص خود را مطابق با خواست دیگران تنظیم کردن. برای مثال، کارمند حسابداری برای این که مدیر از او راضی باشد، ممیزات نظارتی را تعدیل می کند و به این وسیله زمینه کلاهبرداری مدیر فراهم می شود. بنابراین، کارمند بداقبال برای خوشامد مدیر و بدون آن که نفعی عادیش شده باشد، در نهایت به عنوان مجرم تحت پی گیرد قانون قرار می گیرد. چنین فردی ممکن است در خواب ببیند بینی خود را عمل کرده است. و این خواب هشداری است که او را متوجه می کند تحت تاثیر حضور دیگران و برای جلب نظرشان در مسئولیت نظارتی خود دارد مسامحه به خرج می دهد.

اما، دبیر شورای امنیت ملی نماد فردی است که مصالح کلان و مرتبط با حراست از ساختار را مد نظر قرار می دهد. او نماد پاسداری از اصول است. مرگ نیز به معنای از دست رفتن و قطع فرصت است. نهایت کلام، خواب شما پیام می دهد جایی که اصول و شیرازه های اصلی امنیت مطرح است، نبایستی تحت تاثیر رودربایستی و یا خواست دیگران قرار گرفت و نیاز است برخوردی قاطع و همیشه هوشیار داشت.

تصور بفرمایید شورای امنیت ملی ما در مذاکرات اتمی بخواهد درخواست های گسترده غرب را جامه عمل بپوشاند و به این ترتیب، با بازرسی بی قید و شرط مراکز نظامی موافقت شود. نتیجه آن آیا افشا شدن سطح توان نظامی کشور نیست؟ آیا در شرایطی که داعش و صد البته کشورهای عرب خلیج فارس به دنبال تضعیف ایران هستند، آگاهی از سطح توانمندی نظامی و قابلیت ها و ضعف ها ما نمی تواند منتیج به نتایج ناگواری شود؟ (شاید هم وقتی اجازه می دهند برخی گروه های فشار کار خودشان را بکنند، همین حکم را داشته باشد؟!)

در امورتان هوشیار باشید، برخی اصول است که باید برای حراست از آن ها محکم و تاثیرناپذیر بود. چه بسا انعطاف کوچکی در عملکرد شما باعث شود به مخاطره ای جدی گرفتار شوید. برای مثال، دختری که تحت تاثیر دوستان به سمت رفتار پرمخاطره می رود، طبیعی است که خود را در معرض تهدید قرار داده است.