تعبیر خواب شنا در استخر پر از لجن

تعبیر_خواب-استخر-لجن
تعبیر خواب شنا در استخر

الناز :

درون استخر پر از لجن، با مانتو و شلوار شنا میکنم یکدفعه به خودم گفتم الان وقت شنا کردن من تو این آب نیست. از استخر بیرون اومدم. شلنگ آبی بود با اون روی شلوارم که از آب استخر کثیف شده بود، آب گرفتم تا کثیفی ها برود.

یکدفعه دیدم جلوی استخر دیگری هستم که آبش به کثیفی استخر قبلی نبود، یه آقایی شنا کنان و با لبخند به من نگاه میکرد و به سمت من میامد که بازوهای ورزیدش نظر منوجلب کرد، یک لحظه دیدم از آب بیرون آمده پشت به من ایستاده، پیراهن نداره ولی شلوار مشکی داره که کاملا خیسه.

به خودم گفتم الان سرما میخوره دویدم که براش لباس بیارم دوتا آقا یک پیراهن سفید و یک شلوار مشکی از اونور استخر برام پرت کردن، گرفتم و رفتم پیش پسره گفتم لباساتو عوض کن. سرش پایین بود گفت اینجا خجالت میکشم ببر بذار تو ماشین میرم عوض میکنم، یه ماشینی جلو تر پارک بود پیراهن و شلوار رو گذاشتم روی صندلی راننده تا اون بره وعوض کنه که دیگه ندیدم عوض کرد یا نه؟!

 

تعبیر خواب :

مانتو شلوار شما همان استخر پر از لجن است. درون تخم مرغ عادت‌ها و زندگی روتین خود را گرفتار کرده‌اید. البته هوشیارترین بخش وجودتان می‌داند، دیگر بس است! باید بیرون آمد و اوضاع را تغییر داد؛ اما تله ذهن همینجا هم رهایتان نمی‌کند. راه صحیح آب گرفتن به مانتوشلوار قدیمی‌تان نیست،‌ راه صحیح رنگ نو زدن به دیوار کهنه نیست، بلکه باید قاعده بازی را عوض کرد. باید از شر اما و اگرهای ذهن،‌ از شر خجالت کشیدنها، ترسیدن‌ها،‌ پرواکردن‌ها رها شد، آن جامه عادت زده را بیرون آورد و لباسی نو برای خود مهیا کرد.

خواب راهنمایی‌تان می‌کند تا سطح هوشیاریتان را باز هم ارتقاء‌ بدهید و برای خوشبختی‌تان با تمام نیرو به پوسته تنگ تخمی که شما را در بر گرفته ضربه بزنید و به آزادی برسید- آزادی از تردیدها و پرواهایی که مسیر کامروایی شما را مسدود کرده است.

آب شلنگ را به مانتو و شلوارتان گرفته بودید. این عمل البته بهتر است از وضعیت نخستی که گرفتار آن بودید. صحنه دوم رویا دارد ماهیت شکل جدید زندگی‌تان را نشان می‌دهد. استخر صحنه دوم به کثیفی استخر صحنه اول نیست؛ اما واقعیت این است که شما همان جوان برومند هستید. اکنون بازوهای توانای شما برهنه هستند و ظرفیت خوب خود را نشان می‌دهند،‌ ولی همچنان به پایتان شلوار عادات و خجالت‌ها و ترس‌ها و تردیدها هست. آیا نمی‌خواهید از این خویشتن مهار شده و دلسردکننده رهایی یابید و من دیگرتان را آزادانه در دریایی پرهیبت و با عظمت زندگی رها کنید؟

دو مرد جوان جامه مناسبی را برایتان تدارک دیده‌اند. دو عدد تعادل و مرد نماد خوداتکایی است. آیا زمان آن نرسیده که سررشته زندگی را به دستان خودتان بگیرید و از آنچه هستید،‌ به شکوه آیید. بی تردید در شما ظرفیت‌های ارزشمندی نهفته است. کمی جلوی آیینه به خودتان نگاه کنید،‌ آیا بسیار بیش از آنچه هستید نمی‌ارزید؟

ماشین مرد جوان نمایشگر همان رفتار و منشی است که درون شما نهادینه شده و اما و اگرها و عدم استقلال شخصیت اجازه نمی‌دهد، خویشتن خویش را سزاوارانه در آغوش کشید. برای فرصت زندگی بسیار بیش از این‌ها ارزش قائل شوید و با اعتماد به نفس استخرهای کهنه عادات را کنار گذاشته و به واقعیت پرشکوه دریای زندگی تن بسپارید. ظرفیت‌های وجودیتان کار خود را خواهند کرد.