تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ-سگ و گربهخواب زهرا :

در خواب دیدم در خانه سروصدایی میاید رفتم به بالای پشت بام چهار سگ مشغول اذیت کردن دوتا گربه بودن .(سگ ها ولگرد بودن). پسر کوچکم با خنده گفت برادر این سگ ها را اذیت میکرده . (اتاق پسر بزرگم در طبقه بالا نزدیک پشت بام هست ) . سگ ها را هی کردم که بروند و انها به حیاط خانه رفتن (در حیاط سگ ها بیشتر از پشت بام بودند). بعد دیدم در حیاط هستم دیدم که سگ ها در حیاط امده اند و دختری که در خانه دارم کنار شیر اب ایستاده و بدون ترس و اینکه برایش مهم باشد از کنار سگ ها عبور میکند ولی من میترسیدم و نگران بودم که سگ ها به او اسیبی برسانند. بعد دیدم دو تا سگ در حیاط خانه اوفتاده اند نمیدانم مرده بودند یا نه . بعد دو تا گربه بی نهایت خوشگل را دیدم (فکر کنم همان دو گربه روی پشت بام بودند). یکی از انها کوچکتر بود و یکی بزرگتر (از لحاظ سنی) . گربه بزرگتر ساکت بود و گربه کوچکتر اصرار میکرد که میخواهم بیایم داخل خانه (گربه حرف میزد).من هم میگفتم نه نیا .گربه خیلی اصرار میکرد بعد من به او گفتم پس باید اول بشورمت بعد بیا او هم گفت باشه .بعد دیدم شلنگ نیست دختر بزرگم برده بود ان را .(در واقعیت دخترم شلنگ را برده بود) . لطفا تعبیر خواب را بگویید.

تعبیر خواب :

با سلام
برای شما شیطنت و بازیگوشی هیچ معنایی ندارد. پس طبیعی است که در تربیت فرزندانتان گرفتار چالش جدی شوید. زمانی که بازیگوشی و رقص و دست افشانی نسل نو را بر نمی تابید، میان شما فاصله‌ای می‌افتد که از سوی همدیگر را می‌آزارید و سوی دیگر به واسطه این فاصله امکان حمایت از أنان را از دست می دهید.
تعبیر خواب عدد چهار بعد منطقی و عقلایی شماست و سگ در خواب نماد وفاداری و حمایت است. تعبیر خواب چهار سگ دو گربه را می‌آزارند. یعنی نحوه نگاه منطقی حمایتگرانه شما موجب تخریب احساسات شادی طلب دیگران می‌شود. تعبیر خواب گربه بازیگوشی و شادی افزایی است. اما، این اتفاق روی پشت بام می‌افتد. بام جایی است که واقعیت درون خانه را پنهان می‌کند و تعبیر خواب پشت بام عدم همدلی و درک طرف مقابل است. دوست خوبم، نیازهای بسیار بسیار طبیعی نسل جوان را درک کنید. جوانی یعنی غریو احساسات و خنده‌های بلند و جست و خیز زدن. هنگامی که می‌خواهید گربه را بشویید، قصد دارید واقعیت وجودی او را بگیرید و نتیجه این دست سختگیری‌های نابجا مرگ سگ‌هاست. تعبیر خواب دو سگ مرده این است که شما ظرفیت عقلی و احساسی لازم برای حمایت از عزیزانتان را از دست می‌دهید.
چشمهایتان را باز کنید و نیازهای طبیعی خودتان و دیگران را ببینید. قلبتان را تلطیف نمایید. دامن امن حضور شما بهترین مکان برای بروز هیجانات و نیازهای پر شور عزیزانتان است.