تعبیر خواب سگ و روباه مرده

تعبیر-خواب-روباهسمیه :

شب گذشته خواب دیدم که همکار خانمم به منزل ما آمده و به من فیلم زایمان یک حیوانی فکر کنم سگ بود نشان می داد.گفت ببین چه سریع تلپ تلپ بچه هاش میاد بیرون. کنار میز نهار خوری ایستاده بودیم. گفتم وای من اصلا نمیتونم فیلم اینطوری ببینم. یکهو دیدم یک کم جلوتر توی منزل خودم (که آنجا یک راهرو کوچکی هست که سرویس بهداشتی ها اونجاست و بعدش اتاق خوابها) همون جلوی راهرو یک حیوان قهوه ای که فکر کردم سگه در حال بیرون آمدن چیزی از مقعدش بود که توی ذهنم گفتم وای این و داره بچه اش میاد. بعدش انگار مدفوع بود.

چند تا تیکه پشت هم ریخت .گفتم وای فرشهای خونه ام همه رو باید بشورم همه نجس شد. .بهش گفتنم شب پیشم بمون. یکهو همکارم اینگار غیب شد. همون موقع شوهرم از در اومد.

من گوشه آشپزخون ایستاده بودم. نمیدونم خودم یا شوهرم ولی به نظرم شوهرم کمی کثافت ها رو پاک کرد و حیوون که روی فرش افتاده بود برداشت به نظرم گفت این مرده . تو از این میترسی؟

حالا حیوونه مثل روباه بود. از روی زمین بغلش کرد مثل بچه. اومد که از در بره بیرون برگشت پیش من و خواست با پای روباه من رو به شوخی نوازش کنه. من با وحشت تمام و صدای جیغ بلند خودم از خواب پریدم. خیلی این خواب ذهن من رو درگیر کرده.

 

تعبیر خواب :

ترستان از دیدن فیلم و ترس از لمس شدن با پای روباه هر دو بیانگر این بعد شخصیتتان است که آمادگی برای روبرو شدن با واقعیت را ندارید. این آمادگی را به دست آورید. اما، رویا نشان می دهد شما در تربیت فرزندانتان فرومانده اید. دوست خوبم، مادر بودن فقط به معنای زاییدن نیست، فراتر از این ها شما نیاز به مهارت های فرزند پروری دارید. این نیاز شما در نماد آشپزخانه نمایش داده می شود. تعبیر خواب آشپزخانه تدارک دیدن و مهیا کردن است و شما باید بیاموزید چگونه باید غذای روح و امر تربیتی فرزندانتان را تدارک ببینید.

دو نماد برجسته در خواب شما، سگ و روباه است. شما شاید نگهبان خوبی باشید؛ اما قطعا مربی و هدایتگر خوبی نیستید. در واقع، نیاز شما تقویت بعد روباه شخصیتتان است. روباه نماد مکر و در واقع طراح و نقشه کش است. این که روباه مدفوع می کند، نیز نشان می دهد لازم است خود را از شر غرایز و احساسات گربانگیر خلاص کرده و به گونه ای منطقی به تربیت هوشمند فرزندانتان همت بگمارید. البته فقط مسئله فرزند نیست، کلا امور زندگی نیاز هم به سگ دارد و هم روباه، هم باید مراقب بود و هم هوشمند.

بر این باورم که آن خانم همکار و همسرتان بیهوده به رویای شما پا نگذاشته اند. همکارتان سگ را می خواهد نشان دهد و همسرتان روباه را. پس، بعید نیست رفتار آن زن و خصوصیتان اخلاقیش بیشتر مبتنی بر دفاع و حریمگرایی (سگ) باشد و همسرتان فردی طراح و برنامه ریز است. این که پای روباه را به شما نزدیک می کند، به صراحت نشان می دهد چگونه قادر است در شما تاثیر مورد نظرش را ایجاد کند. همسری شایسته، مادری مدبر و انسانی فرهیخته باشید. برای این منظور نیز چاره ای جز این ندارید که قواعد شطرنج زندگی را بیاموزید و یک استراتژیست شوید.