تعبیر خواب دیدن زن پشت درب خانه

young woman looking into a mirror
young woman looking into a mirror

ماندانا :

با درود. در حیاط خانه بودم که از زیر در پاهای زنی را فقط از مچ در دو کفش پاشنه بلندِ ظریف دیدم که پشت در خانه ی ما ایستاده و از خواب پریدم. همین

 

تعبیر خواب :

گاه ما حواسمان نیست بزرگ شده‌ایم؟ گاه حواسمان نیست چقدر توانایی‌داریم؟ و چه کارهایی از دستمان ساخته است؟ خودتان را بازیابید و باور کنید. خیلی ساده و معمولی گفتید «همین». این خواب برای شما بسیار بیش از همین ارزش دارد، خوابی که ظرفیت وجودیتان را به رخ می‌کشد. ا گر درست متوجه شده باشم، این خواب به صورت یک صحنه مستقل و احتمالا عکس مانند بوده است. اگر این طور باشد، خواب به شما پیام می‌دهد،‌ بودگی خودتان را باز شناسید و با قدی استوار و اعتماد به نفس وارد کارزار زندگی شوید. بیش از اینها می‌ارزید که اسیر کودکیتان بمانید.

 

ماندانا :

درود. خیلی سپاس گزارم از شما. تن درست باشید و پایدار. گفتم «همین» چون نویسنده ام و به نظرم خوابی که دیدم بی آغاز و انجام بود. اما تعبیری که شما کردید فوق العاده! خیلی سپاس.