تعبیر خواب ریختن قرمه سبزی در ظرفشویی

انسان-دوستی
دیگرخواهی

نگین:  خواب دیدم که دختر عموم اومده بود خونمون مهمونی. مامانم برای ناهار ما قورمه سبزی درست کرده بود که توش چندتا تیکه گوشت بود.دختر عموم ناهارش خورد اما چشمش به گوشت تو  قورمه سبزی بود.بعدم پر رویی کرد و به مامانم گفت زن عمو از اون گوشت ها برام بیار.منم با مامانم دعوا کردم که چرا هر کی هر چی میگه تو باید گوش کنی پس ما چی؟  اگه اون گوشت را بهش بدی من کل قورمه سبزی را تو لگن ظرف شویی خالی میکنم.خلاصه مامانم گوشت را داد و منم تهدیدم را عملی کردم.بعدش ناراحت شدم و دختر عموم را بیرون کردم.

دختر عموم دید که من ناراحت شدم، اومد خونمون دوباره و شروع کرد به مظلوم نمایی و فیلم بازی کردن.هر چی اون در هر زمینه ای مظلوم نمایی میکرد من حقیقت را آشکار میکردم و باعث میشد تیرش به سنگ بخوره چون با کار من کسی مظلوم نمایی اون را باور نمیکرد.آخرش هم وقتی دیگه از همه چی نا امید شد با ناراحتی خونمون را ترک کرد.ولی من خیلی خوشحال بودم که با قدرت جلوی نقشه های اون وایستادم.

 

تعبیر خواب:

آغاز داستان:

دختر عموم اومده بود خونمون مهمونی. مامانم برای ناهار ما قورمه سبزی درست کرده بود که توش چندتا تیکه گوشت بود.دختر عموم ناهارش خورد اما چشمش به گوشت تو  قورمه سبزی بود.بعدم پر رویی کرد و به مامانم گفت زن عمو از اون گوشت ها برام بیار

مهمانی یعنی معادله دو طرف برد، یعنی هر دو طرف رابطه باید بهره مند شوند. نماد مهمانی کافی است که درک کنیم گره رویابین مربوط به نحوه درست تعامل کردن و با جمع بودن است. در واقع، مهمانی یعنی قراره به هر دو طرف خوش بگذره و هر دو طرف رضایت خاطر داشته باشند.

 

«مامانم برای ناهار ما قورمه سبزی درست کرده بود که توش چندتا تیکه گوشت بود.»

مادر کسی است که یه چیزی تدارک دیده،

قورمه سبزی نماد بهره ای نیک و دلپذیر بودن است

‏تعبیر خواب گوشت توان عمل است

اینجا مشخص است مادر امکانی رو فراهم می آورد تا فرد در فرایندی خوشایند توانمند شود. هنگامی که این معنا را با مهمانی ربط می دهیم، معلوم می شود، مادر فرصتی فراهم آورده تا جمع در محیط با هم بودن به یکدیگر توانایی دلپذیری بدهند. در حقیقت، مادر فرصت خانواده بودن و زیر یک چتر بودن را فراهم آورده است.

 

«دختر عموم ناهارش خورد اما چشمش به گوشت تو  قورمه سبزی بود.»

اینجا مشخصه دختر عمو شخصیتی دیگرخواه دارد. او می خواسته در حضور دیگران ظرفیت های نهفته خود را بازیابد و من درونی اش را سیراب کند. این ویژگی دخترعمو در صحنه بعد به وضوح دیده می شود:

«به مامانم گفت زن عمو از اون گوشت ها برام بیار.»

تعبیر خواب زن عمو  نماد وابستگی، مجذوبیت و اتکا است.

خوب مگر این تیپ آدم ها را ندیده اید که دوست دارند به شما بچسبند

و وابستگی دارند

البته لازم نیست وابستگی رو همیشه منفی بدونیم

اینجا هم اصلا بد نیست

مثل خیمه که وابسته است به تیرک وسط

از تو بهره می گیرد و اگر هوایش را داشته باشی به تو بهره می دهد

درست مثل یک تیم

 

«گفتم: چرا هر کی هر چی میگه تو باید گوش کنی پس ما چی»

به کلمه «ما» توجه کنید. کاملا مشخص است منظور رویابین از ما همان من است. دیگران اهمیتی ندارند فقط خواست من است که ملاک باید شمرده شود. تو فقط باید برای من باشی. خیلی دقیق باشید. اینجا مادر می تواند همان وجه دیگرخواه خود فرد باشد. او در چالشی درونی قرار دارد.

 

ادامه داستان:

«اگه اون گوشت را بهش بدی من کل قورمه سبزی را تو لگن ظرف شویی خالی میکنم.خلاصه مامانم گوشت را داد و منم تهدیدم را عملی کردم»

تعبیر خواب ظرفشویی یعنی قابل استفاده کردن

البته توجه داشته باشید اینجا ظرف شویی معنای مخالف داره

یعنی به خاطر من، ما رو محروم می کنه

دیدن چنین گره ای و پذیرفتنش کار ساده ای نیست

اما، رویا ویژگی اش همینه، شکست آیینه خودبینی و راهی میانبر برای رهایی از چنگال درد

 

«بعدش ناراحت شدم و دختر عموم را بیرون کردم.دختر عموم دید که من ناراحت شدم، اومد خونمون دوباره و شروع کرد به مظلوم نمایی و فیلم بازی کردن»

من تعجبم از دختر عمو است. چقدر روح دیگرخواهی دارد؟!

شیدا بودن و دوستدار بودن و طالب وصل بودن

در واقع، بقیه رویا نگاه یک سویه رویابین را به تصویر می کشد

این که آرامش خود را در نفی دیگری می بیند

این که از پشت عینک بدبینی و منیت به امور نگاه می کند

این رویا در زیر جلد خودش معنای غریبی دارد.

رویا می گوید رویابین ظرفیت این را دارد که یک عمود خیمه شود، رویابین ظرفیت این را دارد که مبنای یک رابطه سازنده شود، اما نگاه یک سویه چنین امکان تعالی را از او می گیرد.

رهبری که زیردستان را باور نداشته باشد، بدل به رهبری خودکامه می شود

در زبان او واژه ما آورده می شود و درون به من معنی می شود.

در واقع این نوع نگاه در ایران کاملا شایع است

یک توجه ای به خودمان و دور و برمان بکنیم

چقدر ما هستیم. البته در لفظ همه ما هستیم

اما در معنی همه یک نگین تمام عیاریم

همه ما ایرانی ها به نوعی شبیه رویابین هستیم

فقط خودمان را می بینیم

در کار تیمی و جمعی حضور نداریم

دیگری را تحقیر کردن کار ساده ای است

ساختن دشوار است

این که بر سر خواهر یا همسایه ات نقطه ضعفش را بکوبی هنر نیست

هنر دست او را گرفتن و مشارکت در ساختن زندگی زیبا برای «ما» است

پس مای واقعی باشیم

همه کنار هم یک نگین یکپارچه که زیبایی ها را برای هم می خواهیم و پایبند هستیم به این ابیات جاودانه حکیم دانشور ایران سعدی شیرازی:

به بازوان توانا و قوت سر دست

خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست

نترسد آن که بر افتادگان نبخشاید

که گر ز پای در آید کسش نگیرد دست

هر آن که تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت

دماغ بیهده پخت و خیال باطل بست

ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده

وگر تو می‌ندهی داد روز دادی هست

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

 

منبع: کلاس آموزش پندار نو