تعبیر خواب راه رفتن در برف

پایداری و مشارکت
stamina

نسترن :

من الان یک هفته ای هست در سر کارم مشکل مالی دارم و شبها کابوس میبینم.

یک شب خواب دیدم عمویم مرده. دو شب بعد خواب دیدم دارد برف میبارد و من تو برف راه میرم… تا اینکه دیشب خواب دیدم سه نوزاد که ۳ قلو بودند در بغل  همسر و خواهرم هست که دو تای آنها گریه میکردند یکی را همسرم تکان داد و خوابید و من یکی را گرفتم و به او از سینه راست شیر دادم ولی سینه چپ پر شده بود از شیر . وقتی به او شیر دادم دیدم از سینه خواهرم نیز کلی شیر رفته و به او گفتم کاش تو هم به یکی دیگه شیر میدادی.  جنسیت بچه ها را نمیدانستم. حتی الان یادم نمیاد که بچه های من بودند یا خواهرم . چون خواستم یکدفعه او شیر دهد یکدفعه من.

میشه خواب من رو تعبیر کنید؟ آیا این خوابها مرتبط با مشکل مالی پیش آمده است؟ در ضمن ما میخواهیم بچه دار شویم.

 

تعبیر خواب :

قطعا خوابهای شما مرتبط با مشکلات پیش آمده است. کارکرد خواب همین است: نشان  می‌دهد اصل مشکل چیست و راه برون رفتن از آن چگونه است؟

یک- مرگ عمو

خواب مرگ اشاره به فرصتی دارد که تمام می‌شود. آیا به نظرتان صحیح است انسان پس از مرگ عزیز با یادآوری مکرر خاطرات او و گریستن‌های بی‌امان خود را گرفتار افسردگی و غم شدید فقدان کند؟ اندازه نگه دار که اندازه  نکوست. با واقعیت همان گونه که هست باید روبرو شد. اگر مشکلی در محیط کار دارید،‌ اگر فرصتی بوده و دیگر نیست، خوب با ذهنی سلامت واقعیت را بپذیرید و خودتان را گرفتار حرص خوردن و تنش بی‌جا نکنید.

دو- راه رفتن در برف

زمانی که در حال راه رفتن هستید یعنی  به سمت مقصدی حرکت می‌کنید؛ اما برف پوشاننده و منجمد کننده است. برف روی واقعیت‌ها را می‌گیرد و قدرت تشخیص شما را کم می کند. در عین حال به دلیل سرمای ذاتی که دارد، باعث  می‌شود شور و شوق شما گرفتار نقصان و انجماد شود.

به این ترتیب، مشخص است راه رفتن روی برف یعنی فرد در مسیر حرکت خود گرفتار چالشی دلسردکننده و یاس‌آور شده است. چاره چیست؟ کلید را می‌توان در خود معنای برف یافت. لازم است قدرت تشخیصتان را افزایش دهید و با استقامت شرایط یاس‌آور را پشت سر بگذارید. برای انسان‌های هدفمند و با نشاط، پس از هر سختی،‌ آسانی  جلوه‌گر می‌شود.

شیر دادن به نوزاد

در این رویا، نکته‌ای با ظرافت بسیار پنهان شده است: تقسیم کار و سپردن بخشی ازسنگینی بارمسئولیت‌هایی که دارید به دوش دیگران.

دوست خوبم، سه عدد احساس است. گریه کودک نیز امری طبیعی است. کودک نماد داشته‌ یا ثمره‌ای است که شما در اختیار دارید و باید از آن مراقبت کنید تا به کمال برسد. اما طبیعی است که به موفقیت رسیدن بدون چالش‌ نخواهد بود. گریه دو نوزاد اشاره به طبیعی بودن چالش‌هایی دارد که شما در مسیر حرفه‌ای یا زندگی با آن روبرو هستید و مانند یک انسان بالغ باید با آن‌ها روبرو شوید.

همسرتان یکی  از نوزادها را به آغوش می‌گیرد و آرام می‌کند. بسیار عالیست. همسر شما می‌تواند الگوی مناسبی برای شما باشد. به جای آن‌‌که مانند خواهرتان  گوشه‌ای بنشیند و خود را کنار  بکشید،‌ مسئولانه وارد ماجرا شوید و یک بخش کار را پیش ببرید.

شیر دادن هم یعنی انرژی یا مایه‌ای که از خود می‌گذارید تا کارها پیش برود. سینه‌های شما پر از شیر است،‌ یعنی ظرفیت‌ لازم را دارید تا با تلاش از پس  مسائل بر‌آیید و کارها را به انجام برسانید. اما، این تهدید برای شما وجود دارد که مانند خواهرتان رفتاری منفعل داشته باشید. اگر زن حضور در عرصه مشکلات هستید. اگر قادرید از خود لیاقت نشان دهید. بسم‌الله،‌ چرا پا پس بکشید و گرفتار حرمان شوید؟

در جریان مشکلات،‌ به دیگرانی که پیرامونتان هستند و می‌توانند گره از بسیاری مشکلات بردارند،‌ بنگرید و با میدان داری امور را به سامان رسانید.