تعبیر خواب دویدن به سوی ایستگاه قطار

تعبیر-خواب-قطار-قنادیمرضیه:

در این خواب شهر خودمان هستم اول پسر بچه ای را می بینم که در بغلم هست!پسر بچه ای چاق و زیباست

بچه من نیست اما مواظبش هستم!

در قسمت بعدی می بینم بچه را در یک کوچه خلوت منتهی به خیابان اصلی می خوابانم!!! آنجا تشک هست و آدمهای دیگر هم هستند انگار کاری عادی انجام داده ام دوباره به بچه سر می زنم. دیگر بچه را نمی بینم.

خواب می بینم کنار چند نفر از اقوامم هستیم در شهری غیر آشنا. می خواهیم به ایستگاه قطار برویم و سوار قطار شویم.

قبلش به قنادی می رویم! قناد چند نوع شیرینی را معرفی می کند من و دخترخاله م می خواهیم بیسکوییت بخریم. خانوم پسر داییم اصرار دارد برویم چون ممکن است قطار برود ما محل نمی دهیم او و بقیه می روند!!!

قناد و یک مشتری تازه کلی ما را معطل می کنند. از قطار جا می مانیم. بعد می بینم در یک زمین سرسبز و پر از چمن با دختر خاله م در حال دویدن به سمت ایستگاه قطار هستیم. از روی مرزی بین زمین های کشاورزی می دویم!دخترخاله م عقب مانده من می دوم ولی او اهسته تر راه می اید . برمی گردم عقب تا ببینم به من می رسد.

به ایستگاه می رسیم یک آقای بازیگر را می بینم که قطار را معطل نگه داشته تا دخترش که مثل ما عقب مانده، سوار شود!

دختر با ما می رسد!کلی با دخترش دعوا می کند!

اول رو به دختر خاله م می گویم حالا این قطار ما هست؟؟ ولی بدون معطلی سوار می شویم راهروها پر از مسافر است من فک می کنم قطار را اشتباهی سوار شده ایم!!!

 

تعبیر خواب :

دوست خوبم، تا زمانی که تغییر اساسی در زندگی تان ایجاد نکنید، طبیعی است که خواب ها پیام مشابه ای را ارسال کنند. شاید ظاهرشان عوض شود، اما معنای درونیشان همچنان ثابت باقی می ماند. مشکل شما این است که افق دید یا چشم انداز درستی ندارید. بنابراین، مسیر درست برای رسیدن به هدفتان انتخاب نکرده، برنامه ریزی دقیقی ندارید و اضطراب و دلواپسی نتیجه چنین اشتباهاتی است. از بدبختی ها و استرس هایتان فاصله بگیرد، سرتان را بالا بیاورید و عمیق و پرآرامش مسیر درست را ببینید و به چرخه سهل انگاریتان خاتمه دهید.

کودک متعلق به شما نیست، اما باید همچون کودک خودتان هوای او را داشته باشید که ندارید. کودک بهره است، نماد درختی است که می کاریم و برایش زندگی مان را هزینه می کنیم تا به بار بنشیند. پس باید هوشیارانه به او توجه داشته باشیم. به بیان ساده، کودک می تواند نماد وظیفه ای باشد که شما چندان مربوط به خود نمی دانید، ولی نسبت به آن مسئولید و باید نهایت تلاشتان را برای تحقق آن بکند . اما، راحت طلبی و سهل انگاری دو مانعی هستند که شما را از مسئولیتتان باز می دارند. دوست عزیز، چاق بودن کودک و تشک نشانه هایی برای رفاه یا لذات دنیایی هستند. درست همان چیزی که در معنای قنادی و بیسکویت متصور است. کودک را می خوابانید که خواب نماد غفلت و کوچه نماد محل تلاقی و گذر بینش ها و اهداف متغایر است. هنگامی که در کوچه هستید باید بدانید مسیر حرکتتان به کجاست؟ راستی هدف زندگی شما چیست؟ خواباندن کودک در کوچه یعنی شما نمی دانید قصد دارید به کجا برسید و هدفتان چیست. درست مانند کدبانویی که مواد غذایی را از یخچال بیرون می آورد اما نمی داند چه باید درست کند؟ نتیجه مخدوش شدن و به خطر افتادن دستاوردتان است.

صحنه بعد همین معنا را با نمادهایی دیگر بازگو می کند. اگر در آنجا کوچه داریم، در صحنه دوم با قطار روبرو هستیم. قطار مسیر مشخصی دارد و معلوم است به کجا می رود. اما هر قطار مانند یک کوچه است و راه آهن می تواند شبیه خیابان اصلی باشد. دوست عزیز، مقصد کجاست؟ زمانی که قنادی حواس شما را پرت می کند، یعنی لذت های کوتاه مدت یا راحت طلبی باعث می شود از برنامه زندگی تان باز بمانید و در نتیجه اهدافتان دور از دست شوند. هنگامی هم که به خودتان می آیید چون کلا ژرف نگری نداشته اید، هدف و مسیر را گم کرده و ناگهان خود را سوار قطار عوضی می یابید. راستی، از خود پرسیده اید چرا یک بازیگر باید قطار را متوقف نگه دارد؟ پاسخ ساده است، برای این که به شما بگوید، زندگی بازی نیست. در این دنیا، اشتباه که بکنی چوبش را باید بخوری. هیچ قطاری را نمی توان متوقف نگه داشت. پس حواستان جمع باشد قصد سوار شدن به کدام قطار را دارید. چون سوار که شوید، هزینه اش را باید بپردازید.

این نکته را هم اضافه کنم، آن بازیگر باید در فیلمی بازی کرده باشد که ارتباط مستقیمی با معنای خواب شما دارد.