تعبیر خواب جا ماندن دف در ماشین

تعبیر-خواب-دفمهدیه:

جناب فتحی زاده گرامی بازم ازتون میخوام خواهش کنم خوابمو تعبیر کنید. یه خواب سریالی دنباله دار که شاید همش هم مهم نباشه و ازتون عذر خواهی می کنم که مطلب طولانی میفرستم…

خواب دیدم خالم نوه دختری چند ماهشو گذاشت توی بغلم. اون میخندید و من میبوسیدمش… با صدای بلند قهقهه کودکانه میزد. بلند شدم رفتم آزمایشگاه.دکتر بهم گفت مبارکه..جوابی بهش ندادم.کارایی می کرد که نمیفهمیدم. زل زده بودم بهش که با یه دختر درگوشی  حرف میزد بفهمم چی می گن…

باید میرفتم آرایشگاه…ماشینمو توی یه پارکینک خاکی پارک کردم .انگار نمایشگاه بود غرفه غرفه زده بودن. دوستم انجیر میفروخت.قیمت ازش پرسیدم. از یه قسمت تپه مانند خاکی رفتم بالا که برم توی خیابون. دامادمون صدام زد که دف تو ماشین جا گذاشتی…داشت میاوردش که گفتم نه بذار همونجا باشه…رفتم آرایشگاه گوشه یه حیاط.  پر درخت بود هیچ کس نبود.گفتن خبر مرگ یه جوونو بهشون دادن همه رفتن!!

من رفتم لباس عروس پوشیدم.خیلی زیبا بود.خوشحال نبودم اما انگار با تقدیر کنار اومده بودم.ارایش کرده و موهام هم جمع بود .تورش خیلی کار شده و زیبا بود. جوری که روی صورتمو نپوشونه. انداختمش روی سرم و تو آینه زیباییشو میدیدم .مراسمی نبود. دامادی هم نبود انگار منتظر بودیم که بیان…

بابام هم داشت اماده میشد.. اومد گفت مگه نگفتم موهای بلند منو کوتاه کنی…چندتا نخ مو کنار شقیقش خیلی بلند شده بود…با قیچی تا خط شقیقه براش کوتاهش کردم. خواهرم گفت تو که عروس بشی ما میخوایم بریم شمال…خواهر کوچیکم اونجا بره مربی مهد بشه!

گفتم چه کاریه این همه راه …همینجا هم میتونه مربی مهد بشه!!!

 

تعبیر خواب :

بخش کودک شخصیت شما ناخوش احوال است. بنابراین، طبیعی است که هر از گاه احساس افسردگی و پوچی سراغتان بیاید. دوست خوبم، رویا نشان می دهد خواهر کوچکتان بخش کودک فعالی دارد. از او بسیار می توانید بیاموزید.

در رویا لباس عروس می پوشید، لباس عروس نماد زیبایی ارزشمند و شروع دوباره زندگی است. باید از پوشیدن آن به وجد بیایید. اما شما ترجیح می دهید دف زندگی تان در کنج ماشین خاک بخورد. متوجه منظورم می شوید؟ موهای بلند گوشه شقیقه پدرتان را کوتاه کنید. این بسیار مهم است. مشکل در ذهن شماست. ذهنی که نمی خواهد درک کند گاه باید کودک بود و کودکانه زیر خنده زد، قهقهه هایی شاد و بی بازداشت.

شمال، لباس عروس، دف و… همه نمادهایی هستند که به وضوح نشان می دهند، برای شاد زیستن شما نیازمند دگردیسی و تحول درونی هستید. تغییر شرایط و رفتن به یک جای خوش آب و هوا یا حضور در جشن و پایکوبی مشکل شما را حل نمی کند، مشکلتان زمانی حل می شود که کودک درونتان را بازیابید.

خالص ترین بخش خواب شما در آغوش گرفتن کودک و همراه شدن با شادمانی اوست. این صحنه به بهترین وجه ممکن ارزش خالص و بسیار مهم درک کودک درون را به شما یادآور می شود. در واقع، در این صحنه شما روح پاک و پر از نیاز معصومانه خودتان را لمس می کنید. پس آن را بازیابید. معلم مهدکودکتان شوید و از درون بخواهید که از دیدن زیبایی خودتان، لباس عروستان و زندگی دوبارتان لذت ببرید. در واقع، خواب از شما می خواهد شروعی دوباره داشته باشید و زندگی را از نو و با طعم، رنگ و بوی بهار تجربه کنید.

امیدوارم توفیق قرین راهتان باشد