تعبیر خواب دزدیدن دختر

mother and her newborn baby, maternity concept, soft image of beautiful family

مینا :

یک شب خواب دیدم که خواهرزاده ام که دختر است را از دست ما دزدیدند و من هیچ تلاشی نکردم.  شبی دیگر خواب دیدم که برادرزاده ام که او هم دختر است را دزدیده اند و من دربدر برای پیدا کردن او تلاش میکنم چون  قصد آزار او را دارند..

 

تعبیر خواب :

شما شبیه گیاهی هستید که در زندگی خود اسیر شده است. می‌دانید منظورم چیست؟ به خود اجازه تحرک و اجازه حرکت کردن برای حفظ چیزهایی که مهم هستند، نمی‌دهید. شاید تربیتتان این گونه بوده یا بافت شخصیتتان این گونه شما را ساخته است.

دوست خوبم،‌ تعبیر خواب گم شدن همیشه فقدان است. شما در برابر فقدان اول هیچ تحرکی ندارید و در برابر فقدان دوم، به تکاپو می‌افتید. این خواب دوم، جنبه بهوش باشی دارد. همان طور که خطر تعرض آن قدر مهم است و شما با قلب و روحتان تجربه اش می‌کنید تا آستین بالا بزنید و تمام تلاشتان را بکنید، یاد بگیرید برای منافع و حقوقتان از خود واکنش مناسب را نشان دهید. تعبیر خواب دختر، یعنی آن بعد شخصیت و زندگی شما که نیازمند حمایت و پشتیبانی دارد. پس، پشتیبان خوبی برای خودتان، حریمتان و داشته‌هایتان باشید.