تعبیر خواب خورشید در وسط پیشانی

تعبیر-خواب-زن-استعدادمعصومه:

خواب دیدم خورشید وسط پیشانی من قرارگرفت و حس خاصی بهم دست داد اینگار در یک جریان انرژی شدید قرارگرفتم و در محل چشم سومم اتقافاتی افتاد که یادم نمی‌آید . حس خارق العاده‌ای بود. مثل اینکه در عالم درون سیر می‌کردم .

 

تعبیر خواب :

خواب نشان دهنده وجود استعداد در شماست. در واقع، شما در یکی از علوم یا معارف بشری استعداد بسیار درخشانی دارید و زمانی که به مطالعه در آن حوزه می پردازید سرشار از انرژی و احساسی توصیف ناپذیر می شوید. خواب پیام می دهد نسبت به این استعداد خداداد هوشیار بوده و با به حاشیه رفتن آن را ضایع نکنید.

خورشید نماد معرفت و وسط پیشانی اشاره به عقل و نیروی شناختی است. آن حس قوی انرژی نمایشگر این است که پرداختن به پرورش استعدادتان و صرف وقت برای آن از نظر حسی بسیار انرژی بخش و تقویت کننده روحیه‌تان است.

مشکل ما آدم‌ها این است که بسیار مواقع واقعا می‌دانیم چه باید بکنیم، اما با پشت گوش انداختن و سستی به خرج دادن، فرصت‌های تعالی را از دست می‌دهیم. قدر عطیه الهی را بدانید و زندگی‌تان را وقف رشد و توسعه استعدادتان نمایید. چه بسا از درون وجود شما یک عالم یا متخصص سرشناس زاده شود.