تعبیر خواب حنا برای موهای سر

تعبیر-خواب-حنا-موزینب :

سلام خواب دیدم موهام دسته دسته می ریزده و مادرم که فوت کرده گفت بیا روی سرت مرهم ( چیزی مثل سدر و حنا) بمالم.

 

تعبیر خواب :

تنش‌های زندگی شما به روحیه منفعلتان باز می‌گردد. وقتش رسیده کمی از مادرتان یاد بگیرید. راستی، او با شما فرق داشت. درست نمی‌گویم؟ بلد بود خود را سرزنده نگه دارد و جلوی مشکلات سست و ورشکسته نشود!

دوست خوبم، تعبیر خواب ریختن مو از دست دادن آمادگی برای روبرو شدن با مسائل زندگی است. این که مادرتان به شما می‌گوید، بیا برایت حنا یا سدر بگذارم، یعنی بیاموز مشکلات زانوانت را لرزان نکنند. یادبگیر با هر بادی چهارستون بدنت به ارتعاش نیاید. هنگامی که مهارت احیاء و حفظ روحیه مثبت را بیاموزید،‌ خواهید دید مشکلات زندگی‌تان آنچنان هم که فکر می‌کردید بزرگ و لاینحل نیستند..

تا فرصت دارید،‌ قدر زیستن  را بدانید و راه  روبرو شدن سالم و سرزنده با واقعیات زندگی را بیابید.