تعبیر خواب حشره / نصب تابلو بر دیوار

تعبیر-خواب-حشره
تبدیل خطایی کوچک به مصیبتی بزرگ

بهناز :

دراز کشیده بودم امید روی مبل نشسته بود محسن روی دیوار داشت تابلو نصب می کرد که یهو دیدم یه حشره که نیش هم داشت سمت من میومد ومن اصلا نمیتونستم عکس العملی نشون بدم بلند بشم  یا داد بزنم . محسن از دور حشره رو میبینه و میگه.

 

تعبیر خواب :

رویا نه تنها مشکل را نشان می دهد، بلکه راهکار را نیز به وضوح نشان می دهد.

پیام خواب در امتداد خواب دیگر شما (مار سفید) است . امید آدم حواس جمعی نیست. در واقع، هنگامی که اوضاع روبراه به نظر می رسد، رخوت باعث می شود سنسورهایش به خوبی عمل نکنند. در نقطه مقابل، محسن آدم حواس جمع و هوشیاری است.

تعبیر خواب دراز کشیدن

دراز کشیدن نماد رها بودن و ول کردن هوشیاری و دقت نظر است. خواب هشدار می دهد، اگر خودتان را رها کنید و بی خیال شوید، مسائلی که بنظر کم اهمیت می رسند، می توانند بدل به معضلاتی بزرگ شده و باعث تلخکامی تان شوند. تعبیر خواب حشره زهردار همین است. مسائلی که به نظر خرد و کم قدر می آیند، اما در واقع می توانند ضربه بدی به زندگی ما بزنند. اگر نسبت به خطوط قرمز زندگی هوشیار نباشید، گاه گرفتار وضعیتی می شوید که خود را در تنگنا دیده و نمی دانید چه باید بکنید. (ناتوانی تان در حرکت کردن، همین معنا را می رساند.)

تعبیر خواب دیوار

تعبیر خواب دیوار، ایجاد حائل و فاصله است. آن را می توان خط قرمزی حساب کرد که فرد می کشد و اجازه نمی دهد دیگر آدم ها وارد حریم خصوصی او شوند. تابلو هم نماد نکته مهمی است که درباره مرزهای زندگی مان همیشه باید به خاطر داشته باشیم. برخی مسائل هستند که در رابطه با دیگران ما باید همواره رعایت کنیم.

رویا می گوید، خودتان را رها نکنید و همواره هوشیاریتان را حفظ کنید. پاره ای مسائل هستند که در مناسباتمان با دیگران باید مد نظر قرار دهیم و نکاتی هستند که همیشه باید به یادمان باشد و اجازه ندهیم کسی با عبور از آن مرزها به حریم ما وارد شده و موجبات آشفتگی زندگی مان را فراهم کند.

این که محسن تابلویی به دیوار می آویزد و بعد حشره را می بیند و اخطار می دهد، نشان می دهد محسن آدمی است که حریم ها را به دقت رعایت کرده و نسبت به رفتار غیراصولی دیگران، حساس بوده و آن را ابراز می کند.

۲ نظر

  1. سلام،دیشب خواب دیدم که دارم توی آینه نگاه میکنم و متوجه میشم که لابلای موهای مشکیم موهای سفید دارم به نسبت مساوی،خیلی تعجب کرده بودم و ناراحت بودم از اینکه موهام چقد زود سفید شدن،ما ارثی موهامون خیلی خیلی دیر سفید میشه اونم خیلی کم،تازه ازدواج کردم وهمش به همه میگفتم ببینید رنگ موهای عروسیم رفته عقب،موهای بعدش داره سفید میشه،توی سن کم من این منطقی نیست اصلا! و بعدشم خواب دیدم بچه دارم،این خوابو هردو شب پشت سرهم دیدم و شب قبلشم دیدم دارم بهش شیر میدم،یه پسربچه

    • تازگی‌ها می‌روند و هیجان همراه با آن‌ها خاموشی می گیرد. اکنون فصل آن رسیده با تکیه بر تجربه، شادابی زندگی را حفظ کنیم و منطق در کنار احساس به حمایت از زندگی بپردازد. دوست خوبم، هنگامی که وارد یک فضای جدید می شویم، بعد از مدت کوتاهی هیجان زدگی ما آرام می‌گیرد. در این شرایط، باید نقطه اتکای ما منطقمان باشد. با شرایط خودمان را سازگار کنیم و شادابی و نشاطتمان را حفظ کنیم. نوسان‌های احساسی‌تان را مدیریت کنید و لحظات خوب را برای خودتان بیافرینید.
      به کارگاه آموزش تعبیر خواب بپیوندید: http://goo.gl/V6XrVV