تعبیر خواب جارو کردن و دو مار روی درخت

تعبیر-خواب-مار-درختنینا:

با تشکر از تعابیر خواب عالمانه و هوشمندانه تان قبلا برایم تعبیر خواب کردید و با عنوان توت فرنگی های لهیده در سایتتان گذاشتید. برای موردی دیگر مزاحمتان شدم .به عرضتان برسانم در خیلی از موارد من و خواهرم هردو یک خواب را می بینیم . دو شب پیش هم این مورد تکرار شد با کمی تفاوت. هر دو خواب دیدیم که جارو به دست داریم و اشغالها که زیاد هم هست جارومی کنیم من و او پشت فرش را بالا زدیم بازهم اشغال زیادی بود و جارو زدیم.

در خواب من جاروی نپتون که سفید و دسته دار بود را استفاده کردم و همچنین آشنایی که مرد خوبی بود و اخیرا فوت کرده در اتاق دیگری مهمان ما بود و شب خوابیده بود. در خواب خواهرم علاوه بر جارو کردن دو مار با بدنی قطور بالای درخت بود و خواهرم اصرار داشت که من پسته هایی که آنجا بود را نخورم. با این توضیح که اخیرا محیط کارم مثل دو سال اخیر دستخوش مشکلات و آزار و اذیت و کارشکنی همکارانم است و من از خواهرم می خواهم که برایم دعا کنید و ایشان خیلی اهل دعاست. تعبیر خواب من چیست؟

در ضمن برایم خیلی جالب است که در برخی موارد متعدد من و خواهرم خوابهای یکسانی را می بینیم.

 

تعبیر خواب :

شباهتهای موجود در خواب شما و خواهرتان نمادی از دلبستگی و مشغولیت مشترک ذهنی شما دو نفر است. به این ترتیب خدا وجهی از اصالت داشتن دنیای خواب را به رخ می کشد، باشد که در آن تعقل کنیم.

اما جارو کردن نماد روبرو شدن با عوارض است. هر کاری عارضه ای دارد و خواب نشان می دهد شیوه شما زدودن مشکلات و رفع تنشها است. در واقع، شما ذاتا آدم حواس جمعی هستید که می کوشید محیط را آرام و جو را صمیمانه کنید.

اما، خواهرتان تعارض را صحنه خطر و تهدید می بیند و تلاش می کند با بستن درها و پاک کردن صورت مسئله از شر آن خلاص شود. منتها مارها بر فراز درخت هستند و درخت نماد پابرجایی است. ایشان باید از شما بیاموزند که با مشکلات روبرو شده و آنها را به شکل ریشه ای و پایدار حل کنند.

 

توصیه ویژه:

کارهایتان را با دقت و جدیت کامل و بدون توجه به تنشها به انجام رسانید. هنگامی که سرتان به کار خودتان باشد و کیفیت لازم را نشان دهید، امواج منفی فرو کش کرده و امور سامان می یابد.