تعبیر خواب تفنگ و شلیک به دو گرگ

تعبیر-خواب-تفنگ-گرگلیلا:

سلام ببخشید من خواب دیدم ک دوتا گرگ رو با تفنگ کشتم. گرگای بزرگی بودن.ولی بعد از چند ساعت باز دیدم زنده شدن. تعبیرش چیه؟ میشه بگید.لازم به ذکره بگم وقتی خواستم با تفنگ به گرگا بزنم، به خودمم ناخواسته شلیک کردم.

 

تعبیر خواب :

عصبیت درونتان را مهار کنید. بر خشمتان چیره شوید، ترس ها را کنار بگذارید و پس از کشیدن نفسی عمیق، با صبر و حوصله کارهایتان را به سامان رسانید.

دوست خوبم، تعبیر خواب تفنگ چیرگی بر شرایط و تحصیل هدف است. کارکرد تفنگ همین است. نشانه گیری می کنید، و با فشردن ماشه، گلوله از فراز موانع عبور کرده و بر هدف می نشیند. خواب نشان می دهد شما ابزار لازم برای تصرف اهدافتان را دارید؛ اما خشم و ترس (نماد گرگ) باعث می شود تا اقدام به خودزنی کنید. در واقع، استعدادها و ظرفیت های وجودی شما مقهور ترس ها و اضطراب ها و رفتار پرخاشگرانه تان قرار می گیرند. تعبیر خواب عدد ۲ ماهیت یکپارچه احساسی و منطقی انسان است. انسان از دو بعد احساس و منطق تشکیل شده. بنابراین، برای رسیدن به اهدافتان و چشیدن طعم خوشبختی باید یاد بگیرید گرگ های درونتان را مهار کنید. هرچه حالت آرامیده تر و صبورانه تری بیابید، ظرفیت ادراکی و احساسی شما عمق بیشتری یافته و قادر می شوید با ژرف بینی و درایت امورتان را به سامان رسانید.

در واقع، تا زمانی که به این ادراک نرسیده اید که دشمن واقعی شما درون خودتان و در رفتار عصبی و پرخاشگرانه تان نهفته است، آن ها همواره زنده و در کمین هستند. آن ها بخش سایه وجود شما را تشکیل داده اند و تا نور معرفت را بر آن ها نتابانید، هرگاه به موفقیت نزدیک می شوید، عصیانگرانه و ویرانگر پیش می تازند و خوشبختی را از آغوشتان می گیرند. با خودشناسی و اشراف به این بعد نابهنجار وجودتان راه رهایی را بیابید.