تعبیر خواب بالا رفتن از تپه

تعبیر-خواب-تپهبهاره:

من مرتب خواب می بینم که از یک تپه، یا بلندی با یک شیب بسیار زیاد، که مسیر بسیار سخت و دشواری هست دارم بالا می روم؛ ولی فقط خودم رو در حال بالا رفتن می بینم.

بعضی وقت ها هم خواب می بینم که پایین یک شیب زیاد وایستادم، واین مسیر رو باید برم.

این خواب خیلی زیاد من رو اذیت می کنه، برای اینکه تو خواب خودم رو از به انتها رسیدن این سر بالایی و شیب ناتوان می بینم.

لطفا این خواب رو برام تفسیر کنید.

 

تعبیر خواب :

ناتوانی شما ریشه در بی صبریتان دارد. آیا تا به حال فکر کرده اید، کوهنوردان اگر صبور نباشد، چه خواهد شد؟ سختی راه جزئی از واقعیت مسیر است. کوهنوردی که سختی‌ها را تاب نیاورد و احساس نارضایتی و شکایت به او دست دهد، تردید نکنید که دیر یا زود مرتکب اشتباهی مرگبار خواهد شد.

تعبیر خواب تپه دشواری نرمال و طبیعی است. آیا کاری را سراغ دارید که در آن سختی وجود نداشته باشد. حتی برای ساده‌ترین کارها نیاز به پذیرش درصدی از زحمت وجود دارد. دوست خوبم، به جای این که پایین تپه بایستید و تمرکزتان روی سختی‌ها و موانع باشد، با انرژی مثبت به پیشواز چالش‌های مسیر بروید. باور کنید، اگر کسی بخواهد مانند شما عمل کند، حتی قادر به قبول در ساده‌ترین آزمون‌ها نخواهد بود.

واقعیت زندگی تلاش و مبارزه با دشواری‌ها و چشیدن طعم شیرین پیروزی بر آن‌هاست. آستین‌ها را بالا بزنید و شروع کنید. آینده در گرو عمل شماست.