تعبیر خواب انگشت اشاره قطع شده / درمانگر را بشناسیم

تعبیر-خواب-دکتر
عشق مسئولانه

فرزانه :

خواب دیدم انگشت اشاره دست چپ شوهرم نصفش قطع شده. گویا درحال کار اینجور شده بود. بعد منم گفتم چقد ظلم میکنی و خدا نشونت میده ولی دست بردار نیستی. ولی بعد،  به اصرار گفتمش برو دکتر پیوندش بزن که زد و اومد خونه دستشو فشار داد و دوباره از همون قسمت کنده شد. منم با چسب دوباره مثل روز اولش کردم.

 

تعبیر خواب :

بسیاری چیزها در جریان کار و زندگی گم می‌شوند که یکی از مهترین‌ آن‌ها احساسات فرد است. هنگامی که در تنازع بقا مرتب در حال تکاپو هستیم، به نوعی گرفتار خود محوری می‌شویم و خودخواهی‌ها جای عواطف و احساسات را می‌گیرد. شوهر شما از چنین دردی رنج می‌برد و راه درمان البته نه در بیرون خانه، که در درون خانه و در دستان جان بخش زن نهاده شده است.

تعبیر خواب خدا / ذاتی یکتا و بی مانند

خداوند ذات یکتا و بی‌مانند است. خداوند قائم به خود است، نمادی اصیل و یگانه از یک من به خود متکی و بی نیاز.  در خواب معمولی که به مسائل زندگی و گره‌های موجود ما می‌پردازد، کلمه «خدا» نماد خوداتکایی است که می‌تواند مثبت یا منفی باشد. در رویای شما خدا با ظلم و قطع شدن انگشت اشاره مرتبط شده که نشان می‌دهد، رفتار خودمحورانه فرد می‌تواند مبنای گم کردن احساسات شود.

خیلی وقت‌ها مردها راه خانه را گم می‌کنند، آغوش تامین کننده و حیات بخش همسر را از دست می‌دهند و درون دنیایی از استرس و رنج فرو می‌روند- رنجی که گاه بدل به شلاق بی‌انصافی بر پیکر زن می‌شود.

تعبیر خواب دکتر / درمانگر واقعی قلب بزرگ زن است

بزرگترین اشتباه زن، دریغ کردن محبت است. هنگامی که رفتار نادرست مرد باعث رنجیده خاطری زن می‌شود، با کمال تاسف زن‌ها واکنش غریزی نشان داده و دامن محبت خود را از زیر پای مرد کنار می‌کشند. نتیجه فاجعه آمیز است:‌ مرد در بیابان تنهایی بی پناه رها می‌شود. فشارهای عصبی و عدم مجالی برای تخلیه استرس، بخش سایه مرد را حجیم و ویرانگر می‌کند.

دوست خوبم، دکتر راه منطقی درمان را نشان می‌دهد. هنگامی که مرد با فشار ساده دست دوباره گرفتار فقدان می‌شود، یعنی راه‌های بیرون خانه مسیر درست رهایی همسر از رنج تنهایی و اضطراب فزاینده نیستند. او به سوی درمانگر واقعی باز می گردد و شما به سادگی از چسب (پیوند دهنده) استفاده کرده و کار را اصلاح می‌کنید.

پیام رویا این است: سیاست‌های زنانه مثبت را فرابگیرید. جواب مشت، لگد نیست. در روابط زناشویی اصل بر بهبود شخصیت طرف رابطه است. دامن محبتتان را برای همسرتان بگسترانید، به او بیاموزید که باورش دارید، به خاطر زحماتش سپاسگزارید و وفادارانه سوگند ازدواجتان را نگهبانی  می‌کنید: سوگند می‌خورم که در سختی‌ها، دردها و گم شدگی‌ها همراه و همدم تو باشم.