تعبیر خواب : آتش و زن چادری با قهقه‌های شیطانی

تعبیر-خواب-زن-شیطان-محدویترضا :

با سلام وتشکر جناب آقای ناصری عزیز .من یک پزشک هستم  و تعبیر خواب های شما را از روی سایتی که بصورت تصادفی پیدا کردم خواندم، البته بعضی از آنها را. خیلی جالب تعبیر می کنید .لذت بردم ممنون از اینکه این توانمندی را برای استفاده مردم بکار بردید .من هم از زمان جوانی تا حالا که میانسال شدم خواب های مختلفی را دیدم که خیلی از اونها را نتوانستم تعبیر کنم . بعضی هاش هم واضح بودند به نسبه . بدنبال کسی بودم که بتونه اینکار را انجام بده .اون خواب هایی که فکر می کنم تعبیر دار هستند را برای شما به تدریج ارسال می کنم و امیدوارم پاسخ مناسب دریافت دارم.
ابن خواب مربوط به سن ۱۸ سالگی من است یعنی قبل از ازدواج.
خواب دیدم یک شاخه گل حسن یوسف را در داخل یک لیوان آب گذاشته ام (تا ریشه بزند برای کاشت در خاک) آن زمان ها این کار را زیاد می کردم. بعد دیدم همینطور که لیوان دستم بود قطراتی از آب داخل آن روی فرش خونه می ریخت و شعله ور می گردید .من با ترس و کمی با عجله لیوان حاوی شاخه گل را به سمت پنجره حیاط بردم و بسمت بیرون پرتاب کردم. آب لیوان روی پرده حصیری بالکن حیاط و کل پرده آتش گرفت . شعله آتش آنقدر پرحرارت بود که به سفیدی می زد . دیدم کم کم داره شکل یک انسان میشه . انگار شیطان بود .بعد پرده از بین رفت واون آدم نمای آتشین به شاخه درخت انگوری که اونوقت ها از توی باغچه حیاط با یک طناب به سمت بالای پشت بام کشیده شده بود آیزان شده و بسمت بالا حرکت می‌کند. با ترس برگشتم بسمت هال . مهر نمازی را گذاشتم و به سجده رفتم . از شر شیطان به خدا پناه بردم و وقتی از سجده سر برداشتم هوا تاریک شده بود یک نور ملایم ترسناک فضا را کمی روشن کرده بود . دیدم در سمت راست من یک خانم جوان به دیوار تکیه داده با چادر سفید مثل چادر نماز و با حجاب کامل خنده‌های شیطانی داشت و بعضی وقتها قهقه می‌زد. خواستم سجده بروم اما او دستش را بین پیشانی من و مهر قرار می داد و باز می خندید. با صدای اذان صبح از خواب برخاستم در حالی که بشدت ترسیده بودم

 

تعبیر خواب :

رویایی شما هشداری قدرتمند برای اجتناب از ظاهر گرایی و دین را در سطح صورت شریعت دیدن بوده است. دوست خوبم، خوارج و مصداق این روزهایشان داعش و یا نزدیکتر برخی اهل دین خودمان مقید ترین به شریعت و  اسیرترین افراد در چنگال شیطان نفس هستند. آیا شما آن روزها مقیدی خوش مغز نبودید؟

حسن یوسف و آن زن زیبا اشاره به صورت دین و آب نمادی برای حیات بخشیدن است. زمانی که به ظاهر می چسبید، نماز شما همان دست زن می شود که چیزی جز پرستش شیطان نیست. شرع را از عقل که خالی کنی، می شود ابن ملجم، می شود ملا عمر، داعش، جهاد نکاح و… نیرو بخشیدن به اهریمن نفس.

درخت انگور طراوت بخش و تعبیر خواب آتش انرژی فروزنده است.   درک که به نماز و روزه و باید و نباید عابدانه باشد، شهوات در خاکستر نفی می رویند و از درون، اخلاق را تباه می کنند… و آن وقت دیگر مجالی برای رهایی متصور نیست. به بیان ساده، زمانی که تلاش می‌کنیم، غرایزی را که خداوند روا و مجاز شمرده نفی کنیم، غرایز سرکوب شده به صورت بیمارگونه از جای دیگری سر بر می‌کشند و زندگی را از تعادل خارج می‌کنند.

خواب هشدار می داده، درون را از تقیدهای بی جا رها کن و معرفت را عمق بخش تا دیو نفس ناتوان گردد و مهار پذیر شود.