تصادف با ماشین نامزدم

زن-افسردهکیمیا:

سلام،کسی که بهش علاقه دارم خواب دیده من با ماشینش تصادف کردم. رفتم تو دیوار و سرو صورتم خونی شده اما نمردم. خیلی برام مهمه لطفا تعبیرشو بهم بگین.

تفسیر:

فکرهایی را بپذیرید که با اصول ذهنی و شخصیت شما همخوانی داشته باشد. ضرب المثل مشهوری است که می گوید: کلاغ آمد راه رفتن کبک را تقلید کند، راه رفتن خودش را هم فراموش کرد. شما که هستید؟ چه اصولی دارید؟ ذهنتان را هماهنگ کنید و اگر می خواهید از رویه جدیدی پیروی کنید، ببینید چقدر با بینش شما همخوان است.
ماشین نامزدتان حکم فکری به عاریه گرفته شده را دارد. این که آدم می رود فرنگ و اصول آنجا به مذاقش خوش می آید، بعد می خواهد آن رویه را در پیش بگیرد، درون ذهنش گرفتار تضادی شگفت میان معنویت و مادیات و میان اصول غربی و شرقی می شود. طبیعی است که ذهن چنین فردی صاف می خورد میان دیوار تضادها و ناهمگونی های روحی. کتاب تضادهای درونی کارن هورنای را بخوانید. ذهنتان را هماهنگ و به قول اهل صنعت بومی کنید. اجازه ندهید باوری در شما وجود داشته باشید که با اصول اخلاقی و ارزشی تان مغایرت دارد. نمی شود که هم اکس زد و هم عاقل بود، هم رفتار پرخطر کرد و هم ایمن بود، این دو جمع ناپذیرند.
از سوی دیگر، تصادف با دیوار یعنی گرفتار مانع شدن. در این حالت شاید ظرفیت های وجودی انسان تحلیل برود، اما به پایان که نرسیده است. کیمیای عزیز، هنگامی که با مانع بزرگی رو برو می شوید، احساس نکنید به آخر راه رسیده اید. به جای منفعل شدن و تسلیم موانع شدن، ذهنتان را فعال کرده و مسیر جدیدی برای حرکت به سمت اهدافتان جستجو کنید. دنیا به آخر نرسیده، تا توان حرکت و فرصت انتخاب دارید، زندگی را پر از انرژی و با نگاهی مثبت اندیش ادامه دهید.